Καθαρισμοί σπηλαίων και βυθού και παρακολούθηση της Μεσογειακής φώκιας από τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου

Καθαρισμοί σπηλαίων και βυθού και παρακολούθηση της Μεσογειακής φώκιας από τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου

 

Τρεις (3) καθαρισμοί θαλάσσιων σπηλαίων πραγματοποιήθηκαν από τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, μέσω των οποίων συλλέχθηκαν 1.200 λίτρα απορριμμάτων. Τα θαλάσσια σπήλαια αποτελούν καταφύγια ανάπαυσης και αναπαραγωγής για τον πληθυσμό της Μεσογειακής φώκιας. Τα επιβαρυμένα με θαλάσσια απορρίμματα σπήλαια, εντοπίζονται στην δυτική πλευρά της Β. Καρπάθου, εξαιτίας των θαλασσίων ρευμάτων αλλά κυρίως των επικρατούντων ανέμων βορειοδυτικής κατεύθυνσης στην περιοχή.

Στις αρχές Ιουλίου, δεν παρατηρείται έντονη χρήση των σπηλαίων από τις φώκιες (πριν την αναπαραγωγική περίοδο και την περίοδο γαλουχίας των νεογέννητων), και ως εκ τούτου, η υλοποίηση των καθαρισμών τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, από τη μια μεριά δεν προκάλεσε όχληση στο είδος και από την άλλη αποκατέστησε τα υποβαθμισμένα παράκτια και υποθαλάσσια οικοσυστήματα που επισκέπτεται η Μεσογειακή φώκια. Για την μεταφορά του προσωπικού, των απαραίτητων υλικών και των απορριμμάτων χρησιμοποιήθηκε το σκάφος «ΣΑΡΙΑ» του Φορέα Διαχείρισης.

Για την αποκατάσταση των υποθαλάσσιων οικοσυστημάτων της Προστατευόμενης Περιοχής, πραγματοποιήθηκε και ένας υποβρύχιος καθαρισμός στην ανατολική πλευρά της Β. Καρπάθου. Ο υποβρύχιος καθαρισμός πραγματοποιήθηκε σε βάθη που κυμαίνονταν από 12 έως 25 μέτρα και επικεντρώθηκε κυρίως στην απομάκρυνση ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες σκαφών) που είχαν απορριφθεί στην θάλασσα, αλλά και εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων (στατικών διχτυών). Μέσω του καθαρισμού, απομακρύνθηκαν από τον βυθό 10 μπαταρίες σκαφών και 1.000 μέτρα διχτυών. Οι μπαταρίες μετά την ανάσυρσή τους μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Διαφανίου και από εκεί σε αποθηκευτικό χώρο, προκειμένου να προωθηθούν σε εξειδικευμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανακύκλωσή τους.

Παράλληλα με τις δράσεις καθαρισμού, ο Φορέας Διαχείρισης εγκατέστησε αυτόματο σύστημα καταγραφής κίνησης με χρήση καμερών στις θαλάσσιες σπηλιές για την παρακολούθηση του πληθυσμού της Μεσογειακής φώκιας. Ειδικές βάσεις τοποθετήθηκαν σε δύο καταφύγια της Μεσογειακής φώκιας, στα οποία μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί γεννήσεις ατόμων του είδους, ενώ τοποθετήθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία ήδη τρεις (3) υπέρυθρες κάμερες καταγραφής. Η εν λόγω δράση έχει αποφέρει σημαντικά και αισιόδοξα αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς στις αρχές Αυγούστου καταγράφηκε το πρώτο νεογέννητο φωκάκι του 2020 στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης, στιγμιότυπο που αντικατοπτρίζει την αναγκαιότητα και την προστιθέμενη αξία της υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων.

Το σύνολο των δράσεων υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου – Σαρίας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Δελτίο Τύπου. Φορέα Διαχείρισης 

pastedGraphic.png

Φωτογραφία 1 Θαλάσσιο σπήλαιο πριν τον καθαρισμό (© ΦΔΠΠΔ)

pastedGraphic_1.png

Φωτογραφία 2 Θαλάσσιο σπήλαιο πριν τον καθαρισμό (© ΦΔΠΠΔ)

pastedGraphic_2.png

Φωτογραφία 3 Αποκατάσταση θαλάσσιου σπηλαίου (© ΦΔΠΠΔ)

pastedGraphic_3.png

Φωτογραφία 4 Απομάκρυνση στατικών διχτυών μέσω υποβρύχιου καθαρισμού (© ΦΔΠΠΔ)

pastedGraphic_4.png

Φωτογραφία 5 Απομάκρυνση μπαταριών σκαφών μέσω υποβρύχιου καθαρισμού (© ΦΔΠΠΔ)

pastedGraphic_5.png

Φωτογραφία 6 Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος καταγραφής κίνησης με χρήση καμερών (© ΦΔΠΠΔ)