Σε καθαρισμό και διαμόρφωση των παραλιών προχωρά και φέτος ο Δήμος Καρπάθου

Σε καθαρισμό και διαμόρφωση των παραλιών προχωρά και φέτος ο Δήμος Καρπάθου

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Μίσθωση μηχανήματος Καθαρισμού και Διαμόρφωσης Παραλίων Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου»

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ.: 10/29-05-2023 (Πρωτ.: 10241) Μελέτη για την δαπάνη «Μίσθωση μηχανήματος Καθαρισμού και Διαμόρφωσης Παραλίων Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου» όπως επισυνάπτεται στο παράρτημα Α’ και αποτελεί ανυπόστατο τμήμα της παρούσας.

Β. Καθορίζουμε την δαπάνη στο ύψος της μελέτης 35.260,64 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Γ.

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 35.6233.0003 στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ ΝΙΣΥΡΙΟΣ

Οι παραλίες της Δ.Ε. Καρπάθου του Δήμου Καρπάθου στις οποίες αφορά η μίσθωση, σύμφωνα με την μελέτη, είναι οι εξής και θα γίνουν στα πιο δύσβατα σημεία που χρειάζονται άμεση παρέμβαση :

1) Παραλία Βροντής

2) Παραλία Κυρά Παναγιά

3) Παραλία Αχάττα

4) Παραλία Λευκός που περιλαμβάνει τις παραλίες: Κεντρική, Φραγκολιμιώνας, Ποτάλι

5) Παραλία Άγιος Νικόλαος – Αρκάσα

6) Παραλία Φοινίκι

7) Παραλία Αφιάρτης (σε όσες παραλίες έχει πρόσβαση)

8) Παραλία Διακόφτης

9) Παραλία Surf

10 ) Παραλία Δαμάτρια

11) Παραλία Χριστού Πηγάδι

12) Παραλία Πουλιού Ποτάμι

13) Παραλία Αμμοοπή

Οι ακριβείς τοποθεσίες θα καθορίζονται μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα ενώ είναι δυνατός ο επαναπροσδιορισμός των τοποθεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν καθώς και την προσβασιμότητα των παραλιών με το μηχάνημα καθαρισμού των ακτών.

1.6.2023

Καρπαθιακά Νέα