Στον καθαρισμό των παραλιών του νησιού προχωρά ο Δήμος Καρπάθου

Στον καθαρισμό των παραλιών του νησιού προχωρά ο Δήμος Καρπάθου

Τον καθαρισμό των παραλιών της Καρπάθου αποφάσισε ο δήμαρχος του νησιού. Η ανάθεση αναφέρει τα εξής: για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας Μίσθωση Μηχανήματος Καθαρισμού Διαμόρφωσης Παραλιών Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου (CPV: 45520000-8) στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: Γ.ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ, [Με στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνση: 3ο χλμ
Ν.Ε.Ο. Κατερίνης – Θεσσαλονίκης Τ.Κ.:60100 Κατερίνη τηλέφωνο: 2351076848 και email:
info@eco-tech.gr] ΑΦΜ: 999504153 Δ.Ο.Υ: Κατερίνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.:
14885/23-04-2024 προσφορά του καθώς και την υπ’ αριθ.: 20/03-04-2024 μελέτη (πρωτ.:13712) της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος – τμήμα Περιβάλλοντος, έναντι συνολικού ποσού: 34.888,64
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και η οποία αναλύεται ως εξής:

Για την παραπάνω υπηρεσία θα χρησιμοποιηθεί ένα ελκόμενο από γεωργικό ελκυστήρα ιπποδύναμης 160HP
μηχάνημα αμμοκαθαρισμού με απόδοση 24στρεμ/ώρα, για τον μηχανικό αμμοκαθαρισμό μέχρι βάθους 20εκ των
ακτών, τύπου KΑSSBOHRER BEACH TECK STR-3000, για το οποίο υπάρχει άδεια μηχανήματος έργων (ΜΕ)
«Ακτοκαθαριστή» με αριθμό κυκλοφορίας: ΜΕ 49077 ΙΧ και με δυνατότητα συλλογής και φόρτωσης
απορριμμάτων χωρητικότητας 4,5m3.
2. H Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή και ανάρτησή της έως 40 ημέρες.
3. Η σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 20/03-04-2024 (πρωτ.:13712) μελέτη και η
παραλαβή της θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου και από τον
Προϊστάμενο τμήματος Περιβάλλοντος Ιωάννη Σακελλιάδη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ. ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ

25.4.2024

Καρπαθιακά Νέα