Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων Δήμου Καρπάθου για εκμίσθωση έτους 2023

Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων Δήμου Καρπάθου για εκμίσθωση έτους 2023