Αυτοί είναι οι δρόμοι της Καρπάθου που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Αυτοί είναι οι δρόμοι της Καρπάθου που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Η «Τροποποίηση της με Α.Π. 15844/14-09-2007 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα: ¨Καθορισμός των οδών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων¨» (ΦΕΚ Β 3327/26-07-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ