ΦΛΕΓΟΝ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΝΕΤΩΝ

ΦΛΕΓΟΝ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΝΕΤΩΝ

Γράφει ο Ανδρέας Ηλία Μακρής

Ανακοινώθηκε η απόφαση του τοπικού Συμβουλίου Μενετών περί τοποθέτησης φωτεινών σηματοδοτών στην είσοδο και έξοδο του Κοινοτικού Διαμερίσματος, προκειμένου να βελτιωθεί το κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο του χωριού. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι εξ αιτίας, κυρίως της στενότητας του κεντρικού δρόμου, αλλά και του ανεξέλεγκτου παρκάρισματος των κατόχων Ι.Χ αυτοκινήτων.

Βεβαίως και οι φωτεινοί σηματοδότες θα εξυπηρετούν, αλλά επικουρικά στην ομαλή ροή των οχημάτων που θα επιλέξουν τελικά να διέλθουν μέσα από το χωριό.

Στην πραγματικότητα ακολουθούμε το παράδειγμα της πρώην Κοινότητας Κρεμαστής Ρόδου. Υπάρχει όμως μία ουσιώδης διαφορά εδώ. Το επίμαχο τμήμα του κεντρικού δρόμου εκεί είναι μόλις 200 μέτρα, σε αντίθεση με τα 500 μέτρα(;) των Μενετών. Φαντασθείτε τις ουρές των εν αναμονή σταθμευμένων αυτοκινήτων στο «έμπα» και στο τέλος του χωριού, μέχρι να ανάψει το πράσινο φως.

Και στη μεν Ρόδο λόγω εκτεταμένης δόμησης στη συγκεκριμένη περιοχή της Κρεμαστής δεν υπήρχε διαζευκτική πρόταση διάνοιξης παρακαμπτήριου δρόμου, να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία οχημάτων προς Αεροδρόμιο και τα δυτικά χωριά, ενώ στις Μενετές ευτυχώς υπάρχει η δυνατότητα διάνοιξης παρακαμπτήριου δρόμου κάτω από τον Ιερό Βράχο, μέχρι την «Αγία Τριάδα» με χωματουργικά έργα και χωρίς βραχώδη εμπόδια, νομίζω.

Απλά να απαλλοτριωθούν κάποιες γεωργικές εκτάσεις -όπως ακριβώς έγινε με τον παρακαμπτήριο δρόμο στο Απέρι- και ελπίζω οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες να συγκατατεθούν. Θα ήταν ανεπίτρεπτο να χρησιμοποιήσουν «Μέσον» να καθυστερήσουν ή να ακυρώσουν ένα έργο πνοής.

Η σύντμηση της διαδρομής από την πρωτεύσουσα κατά 4 έως 5 χιλιόμετρα εξυπηρετεί -πέραν της βελτίωσης ποιότητας ζωής- τους ίδιους τους Μενεδιάτες και δευτερευόντως τους Αρκασιώτες και το σύνολον των βορείων Καρπαθίων