Κινητή ιατρική μονάδα του ΕΟΔΥ στο Νοσοκομείο Καρπάθου στα πλαίσια πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας

Κινητή ιατρική μονάδα του ΕΟΔΥ στο Νοσοκομείο Καρπάθου στα πλαίσια πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας