Κυριακή 13 Φλεβάρη, ακόμη μια προσπάθεια για την εκλογή μελών Οικονομικής επιτροπής Δήμου Καρπάθου

Κυριακή 13 Φλεβάρη, ακόμη μια προσπάθεια για την εκλογή μελών Οικονομικής επιτροπής Δήμου Καρπάθου