Καθήκοντα Δημάρχου την Κυριακή, 31 Ιουλίου, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Παραγυιός

Καθήκοντα Δημάρχου την Κυριακή, 31 Ιουλίου, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Παραγυιός

 

Ο Δήμαρχος Καρπάθου, Ιωάννης Νισύριος, θα απουσιάσει από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, την 31/07/2022.

Για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου Καρπάθου, καθήκοντα Δημάρχου την 31-07-2022, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Παραγυιός του Ιωάννη.