Κοινό αίτημα 6 περιβαλλοντικών φορέων για απαγόρευση θήρας λόγω πυρκαγιών

Κοινό αίτημα 6 περιβαλλοντικών φορέων για απαγόρευση θήρας λόγω πυρκαγιών

Με αίτημα τους 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν από τους Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Κ. Σκρέκα και τον Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Αμυρά, την έκδοση Υπουργικής Απόφασης στην οποία να απαγορεύεται το κυνήγι, για τουλάχιστον 5 χρόνια στις καμένες καθώς και τις όμορες περιφέρειες.

Διαβάστε το αίτημα όπως αναρτήθηκε από την ΠΦΠΟ

ΠΡΟΣ

  • ΥΠΟΥΡΓΌ ΥΠΕΝ Κ. Κ. ΣΚΡΈΚΑ
  • ΥΦΥΠΟΥΡΓΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ Κ. Γ. ΑΜΥΡΆ

ΑΞΙΌΤΙΜΟΙ Κ. Κ.

ΜΕ ΤΙΣ ΦΛΌΓΕΣ ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΚΆΨΕΙ ΚΑΙ ΑΚΌΜΗ ΝΑ ΚΑΊΝΕ ΤΗ ΜΙΣΉ ΕΛΛΆΔΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ ΣΕ ΔΑΣΙΚΈΣ ΕΚΤΆΣΕΙΣ ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΆΓΡΙΑ ΠΑΝΊΔΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΝΕΠΑΝΌΡΘΩΤΗ, ΟΙ ΦΟΡΕΊΣ ΜΑΣ ΑΠΑΙΤΟΎΝ  ΑΠΌ ΤΟ ΥΠΕΝ  ΝΑ ΕΚΔΏΣΕΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ, ΑΝ ΌΧΙ  ΚΑΘΟΛΙΚΉΣ ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  ΘΉΡΑΣ ΣΕ ΌΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΆΤΕΙΑ, ΤΟ ΛΙΓΌΤΕΡΟ ΣΤΙΣ ΌΜΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΜΈΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ ΚΑΙ  ΌΧΙ ΜΌΝΟ ΣΤΙΣ ΚΑΜΈΝΕΣ ΕΚΤΆΣΕΙΣ, ΌΠΩΣ ΣΥΝΗΘΊΖΕΤΑΙ , ΓΙΑ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΠΈΝΤΕ ΧΡΌΝΙΑ.

ΌΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΊ ΘΑ ΤΟ ΉΘΕΛΑΝ, ΑΣ ΜΗΝ ΕΞΟΛΟΘΡΕΎΣΟΥΜΕ ΌΣΑ ΖΏΑ ΈΧΟΥΝ ΚΑΤΑΦΈΡΕΙ ΝΑ ΓΛΥΤΏΣΟΥΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΦΛΌΓΕΣ. ΌΛΑ ΑΥΤΆ ΤΑ ΖΏΑ ΘΑ ΨΆΞΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΚΑΤΑΦΎΓΙΟ ΌΧΙ ΜΌΝΟ ΣΤΙΣ ΑΜΈΣΩΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΈΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΣΕ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΝΆ ΜΈΡΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΕΠΙΜΟΛΥΝΘΕΊ ΑΠΌ ΤΙΣ ΣΤΆΧΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΜΈΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ.

Η ΕΝΤΟΛΉ ΝΑ ΒΓΕΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑΤΊ Η ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΉ ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΞΕΚΙΝΆΕΙ ΣΕ ΣΧΕΔΌΝ ΔΎΟ ΕΒΔΟΜΆΔΕΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΌΝΟΣ ΜΕΤΡΆΕΙ ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΎΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ!

ΚΑΛΟΎΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΝΑ ΣΤΑΘΕΊ ΕΠΙΤΈΛΟΥΣ ΣΤΟ ΎΨΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΆΣΕΩΝ, ΈΣΤΩ ΚΑΙ ΑΡΓΆ!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

 ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΟΠΟΙΚΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΑΞΟΥ

 ΑΓΡΙΑ ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ