Το Κοινωνικό Παντοπωλείο ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ καλεί τους δικαιούχους του, να καταθέσουν αίτηση

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ καλεί τους δικαιούχους του, να καταθέσουν αίτηση

 Το Κοινωνικό Παντοπωλείο καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους του, να καταθέσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις διατίθενται από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καρπάθου κατόπιν προ- συνεννόησης στον τηλεφωνικό αριθμό 2245360151. Μπορούν να καταθέσουν αίτηση μόνιμοι κάτοικοι ΚαρπάθουΈλληνες, Ευρωπαίοι πολίτες και αλλοδαποί με νόμιμα δελτία διαμονής. Οι αιτήσεις θα ελέγχονται ανά εξάμηνο.

Εισοδηματικά κριτήρια:

Μέλη Οικογένειας Ετήσιο εισόδημα Ένα (1) άτομο 5.000 € Δύο (2) άτομα 6.000 € Τρία (3) άτομα 8.000 € Τέσσερα (4) άτομα και άνω 12.000 €

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

➢ Τυποποιημένη Αίτηση (παρέχεται από το Κέντρο Κοινότητας).

➢ Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδειας διαμονής.

➢ Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

➢ Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας (εφόσον υπάρχει και της/του συζύγου και των άλλων μελών της οικογένειας)

➢ Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας

➢ Φωτοτυπία Ε1 ➢ Φωτοτυπία Ε9 (σε περίπτωση μη υπόχρεου αυτού, εκτύπωση από το gsis ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση Ε9).

➢ Σε περίπτωση φιλοξενίας από τους γονείς κατατίθεται και το εκκαθαριστικό των γονέων

➢ Αποδεικτικό Μόνιμης Κατοικίας (φωτοτυπία απόδειξης ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, ΟΤΕ κλπ στο όνομα του δικαιούχου)

➢ Μισθωτήριο Συμβόλαιο (αν δεν υπάρχει λογαριασμός ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, ΟΤΕ κλπ)

➢ Φωτοτυπία Ιατρικής Γνωμάτευσης (αν υπάρχει)

➢ Σε περίπτωση φοιτητών χρειάζεται και Βεβαίωση Φοίτησης

➢ Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας ή βεβαίωση επιδότησης από τον ΟΑΕΔ και των δύο συζύγων

➢ Αν είναι συνταξιούχος με διακοπή σύνταξης: φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής σύνταξης

➢ Για όσους εργάζονται: Γνωστοποίηση όρων ατομικής σύμβασης εργασίας (και των δύο συζύγων). Ευχαριστούμε!

10.2.2024

Καρπαθιακά Νέα