Ο Νικόλαος Προικής πρόεδρος στην 5μελή επιτροπή Κοινωνικού Παντοπωλείου ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ο Νικόλαος Προικής πρόεδρος στην 5μελή επιτροπή Κοινωνικού Παντοπωλείου ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, καθώς και τις προτάσεις με τα προτεινόμενα μέλη του Δημάρχου Καρπάθου κ. Φελλουζή Μιχαήλ και του Επικεφαλής της Καρπαθιακής Ένωσης κ. Μανωλάκη Μιχαήλ, ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Ως Εξής:

1. Πρόεδρος: Προικής Νικόλαος με Αντιπρόεδρο τον Χαλκιά Ιωάννη.

2. Μέλος: Μπέρτος Ιωάννης με Αναπληρωματικό μέλος τον Παπαγεωργίου Μηνά.

3. Μέλος: Βασιλαράκη Ρηγοπούλα με Αναπληρωματικό μέλος τον Ζανάκη Δημήτριο.

4. Μέλος: Μαστρολέων Ευγενία με Αναπληρωματικό μέλος την Μηλιού Σταυρούλα.

5. Μέλος: Χριστοδούλου Αλέξανδρος με δίχως Αναπληρωματικό μέλος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Δημήτριος Κων. Κωνσταντινίδης

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρπάθου ιδρύθηκε με την από 98/2020 Απόφαση και τα τελευταία χρόνια είναι ανενεργό.

2.2.2024

Καρπαθιακά Νέα