Δήμος & κοινότητα Καρπάθου: Μέχρι 30 Απριλίου ο καθαρισμός των οικοπέδων – Πρόστιμα στους παραβάτες

Δήμος & κοινότητα Καρπάθου: Μέχρι 30 Απριλίου ο καθαρισμός των οικοπέδων – Πρόστιμα στους παραβάτες

Προς: Ιδιοκτήτες Εγκαταλελειμμένων Οικοπέδων

Κοινότητας Καρπάθου

ΘΕΜΑ : «Καθαρισμός Οικοπέδων»

Ο Δήμος και η Κοινότητα Καρπάθου, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, πως εν όψει της αντιπυρικής περιόδου, οφείλουν να μεριμνούν για την καθαριότητα των χώρων τους.

Η υπηρεσία Περιβάλλοντος, με δικά της μέσα μεριμνά, πέραν των άλλων έργων της, για το κόψιμο των χόρτων, σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και τα δημοτικά οικόπεδα, τόσο για λόγους ευπρεπισμού του αστικού περιβάλλοντος, όσο και για την πρόληψη πυρκαγιών και για την εξάλειψη ποικίλων άλλων κινδύνων.

Επειδή ωστόσο, οι λόγοι αυτοί δεν συντρέχουν μόνο για τους δημοτικούς χώρους, αλλά και για τα οικόπεδα όλων των πολιτών, ο Δήμος και η Κοινότητα Καρπάθου, απευθύνουν έκληση προς όλους τους πολίτες, να προβούν άμεσα στον καθαρισμό τους, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πυρκαγιάς, που μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες, αλλά και για να μην μετατρέπονται οι χώροι αυτοί σε καταφύγια τρωκτικών και ερπετών κοντά σε κατοικίες.

Επισημαίνεται ότι, η παράλειψη της υποχρέωσης καθαρισμού οικοπέδων, που βρίσκονται μέσα σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες, συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις για τους ιδιοκτήτες τους, όπως και τον καταλογισμό της δαπάνης καθαρισμού τους.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει η υπ’ αριθ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη και ο Ν.3852/2010 , «οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά».

Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων – σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.

Σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμοστούν τα οριζόμενα στο άρθρο 94 του Ν.3852/2010 (Πρόσθετες Αρμοδιότητες Δήμων) και οι αντίστοιχες κυρώσεις που αυτό προβλέπει.

Η ασφάλεια και η δημόσια υγεία είναι υποχρέωση και καθήκον όλων μας και για το λόγο αυτό οφείλουμε όλοι οι δημότες, να προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες, προς αποφυγή κάθε δυσάρεστης συνέπειας, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες όλων μας.

Η παρούσα ανακοίνωση, θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση, προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνα πρόσωπα.

Για την Κοινότητα Καρπάθου

Ο  Πρόεδρος

Γεώργιος Μιχ. Χατζηκουτσός