Κοινότητα Βωλάδας: Καλό ταξίδι Γιάννη. Σήμερα η Καρπαθος γίνεται φτωχότερη

Κοινότητα Βωλάδας: Καλό ταξίδι Γιάννη. Σήμερα η Καρπαθος γίνεται φτωχότερη

Από το πρακτικό της 5ης/01-05-2024 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Της Κοινότητας Βωλάδας

Στην Κάρπαθο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου «Κωνσταντίνος Λειβαδιώτης», συνήλθε σήμερα ημέρα Μεγάλη Τετάρτη, 01-05-2024 και ώρα13:00 μ.μ. το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Βωλάδας του Δήμου Καρπάθου, σε έκτακτη και κατεπείγουσα δια ζώσης συνεδρίαση, κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης του προέδρου, που γνωστοποιήθηκε στα μέλη, με το εξής μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Απόδοση ελάχιστου φόρου τιμής στον συγχωριανό μας και μέλος του Τοπικού

Συμβουλίου Κοινότητας Βωλάδας Ιωάννη Λυτό.

Για την τήρηση των πρακτικών, παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Καρπάθου,Αναστασία Καπλάνογλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (3) τριών

μελών, βρέθηκαν παρόντα και τα δύο (2) ως εξής:

Παρόντες Απόντες

1. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΔΑΟΥΛΗΣ (πρόεδρος) ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΤΟΣ (μέλος)

2. ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ (μέλος)

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την κατάθεση ελάχιστου φόρου τιμής στον συγχωριανό μας και μέλος του Τοπικού συμβουλίου Κοινότητας Βωλάδας Ιωάννη Γ. Λυτό, αναφέροντας τα εξής:

«Βρίσκομαι σήμερα συντετριμμένος στην δυσάρεστη είδηση για την τραγική απώλεια του χωριού μας, αλλά και ολόκληρης της Καρπάθου για τον θάνατο του αγαπητού φίλου και συνεργάτη μου επί σειρά ετών, Ιωάννη Λυτού.

Θεωρώ ως ελάχιστη υποχρέωση για την τεράστια κοινωνική του προσφορά, να συγκληθεί σήμερα έκτακτη συνεδρίαση, ώστε να καταγραφεί στα πρακτικά του Τοπικού Συμβουλίου Βωλάδας, η σημαντική και αξιέπαινη προσφορά του Ιωάννη Γεωργίου Λυτού».

Τα μέλη συμφώνησαν και ψήφισαν ομόφωνα για το έκτακτο και κατεπείγον τουθέματος και κατόπιν διαλογικής συζήτησης συντάχθηκε το ακόλουθο κείμενο:

Ο Ιωάννης Γ. Λυτός πρωτοξεκίνησε να ασχολείται με τα κοινά της Βωλαδας από το
1975 έως 1976 ως αντιπρόεδρος και έπειτα ως πρόεδρος το 1977 έως το 1978. Διετέλεσε
ως κοινοτικός σύμβουλος το 1979 έως 1982 και το 1991 έως 1994 και έπειτα ξανά ως
πρόεδρος της τοπικής κοινότητας το 1995 έως 1998, ως πάρεδρος το 2014 έως 2019 και
2019 έως 2023 συμπληρώνοντας συνολικά 25 χρόνια θητείας.

Η πρώτη του σκέψη όταν ανέλαβε καθήκοντα προέδρου ήταν να επιδιώξει την ενότητα και την αρμονία του χωριού, καθώς και να διατηρήσει άριστες σχέσεις με όλους τους συλλόγους των Βωλαδιωτών εσωτερικού και εξωτερικού. Συνέχισε όμως να είναι ενεργός και στο Τοπικό Συμβούλιο Βωλάδας, ως μέλος του, από 01/01/2024, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την υγεία του.

Δεν έχανε την ευκαιρία να προσφέρει την βοήθεια και την πολύτιμη συμβουλή του,
τόσο στην αγαπημένη του Βωλάδα, όσο και σε γενικά θέματα του Ενιαίου Δήμου
Καρπάθου, καταθέτοντας την πολύχρονη εμπειρία του από την ενασχόληση του με τα
κοινά.

Σήμερα η Βωλάδα, αλλά και ολόκληρη η Κάρπαθος γίνεται φτωχότερη, αφού χάνει
ένα αξιοσέβαστο τέκνο της, που συμμετείχε σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής
του τόπου, αφού πέρα από την πολιτική του δράση, υπήρξε σπουδαίος μουσικός που
συνόδευε με το λαούτο του και τις μαντινάδες του, χαρούμενες περιστάσεις, γιορτές,
γλέντια και καντάδες.

Πάντα αναφερόταν με ιδιαίτερη αγάπη και στοργή στην αγαπημένη του Μάγια και την
μονάκριβη του Μαριγώ, στις οποίες εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας
συλλυπητήρια.

Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Βωλάδας, θα παραστούμε στην εξόδιο ακολουθία
και θα προσφέρουμε στεφάνι με άνθη, αποδίδοντας φόρο τιμής στον Ιωάννη Γ. Λυτό.
Ας είναι ελαφρύ το Βωλαδιώτικο χώμα που θα τον σκεπάσει και η μνήμη του Αιωνία.
Καλό ταξίδι Γιάννη».
Η απόφαση να δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, να δοθεί αντίγραφο στην οικογένεια του
και να αναγνωστεί στην εξόδιο ακολουθία.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 04/2024.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση και
υπογράφεται το πρακτικό, ως εξής:

Ο πρόεδρος

Το μέλος
Εμμανουήλ Βαρδαούλλης

Σταματίνα Λογοθέτη
Ακριβές αντίγραφο
από το βιβλίο πρακτικών
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βωλάδας
Εμμανουήλ Ν. Βαρδαούλλης

2.5.2024

Καρπαθιακα Νέα