Επαρχείο Καρπάθου-ΗΝ Κάσου: Ξεκίνησε η πρώτη φάση ασφαλτόστρωσης στον κόμβο του Νοσοκομείου

Επαρχείο Καρπάθου-ΗΝ Κάσου: Ξεκίνησε η πρώτη φάση ασφαλτόστρωσης στον κόμβο του Νοσοκομείου

Το Επαρχείο Καρπάθου ΗΝ Κάσου με ανάρτηση του στο facebook ενημερώνει για την τελευταία εξέλιξη στον κόμβο του Νοσοκομείου της Καρπάθου:

“Ξεπερνώντας όλες τις δυσκολίες , σήμερα ξεκίνησε η πρώτη φάση ασφαλτόστρωσης στον Κόμβο του Νοσοκομείου” 

Να υπενθυμίσουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του ήταν η 09-05-2024 , μετά από έγκριση της Περιφερειακής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις 20.3.2024 για χορήγηση 4ης παράτασης περαίωσης των εργασιών χωρίς άλλο δικαίωμα για την ανάδοχο εταιρεία.

Το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, με τίτλο Πράξης “”Μελέτη, Κατασκευή και Εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου”, με συγχρηματοδότηση κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

28.6.2024
Καρπαθιακά Νέα