Μάνος Κόνσολας: Το 31% των παραλιών με άμμο δεν θα υπάρχουν το 2050 λόγω της διάβρωσης

Μάνος Κόνσολας: Το 31% των παραλιών με άμμο δεν θα υπάρχουν το 2050 λόγω της διάβρωσης

Προειδοποιεί ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας οτι οι παραλίες στη χώρα μας αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα απο τη διάβρωση.

Με παρέμβασή του σε τρεις Υπουργούς, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας αναδεικνύει το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών και της σταδιακής εξαφάνισης των παραλιών με άμμο.

Όπως αναφέρει ο κ. Κόνσολας, οι νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενισχύουν τη δύναμη της θάλασσας ως προς τη διάβρωση των ακτών, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές.

Μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις επιστημόνων, το 31% των παραλιών με άμμο θα έχει εξαφανιστεί έως το 2050, γεγονός που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις, όχι μόνο στην περιβαλλοντική ισορροπία, αλλά και στην εικόνα των νησιωτικών περιοχών που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς.

Ουσιαστικά οι νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενισχύουν τη δύναμη της θάλασσας ως προς τη διάβρωση των ακτών, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές.

Το γεγονός αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε περιβαλλοντικό, οικονομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο.

Ο Μάνος Κόνσολας ζητά να εκπονηθεί ένα ολιστικό σχέδιο από όλα τα συναρμόδια Υπουργεία που θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών.

Μάλιστα αναφέρεται σε παρεμβάσεις, όπως:

– Ειδικές ακτομηχανικές μελέτες σε όλες τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.

– Νέοι κανόνες για την ανθρώπινη δραστηριότητα στις παράκτιες περιοχές.

– Παρεμβάσεις στη θάλασσα (είτε με ακτόλιθους ή με άλλους φυσικούς τρόπους) για να περιοριστεί η επέκταση της στην ξηρά.

– Παρεμβάσεις στις αμμώδεις παραλίες με την προστασία και καλλιέργεια της φυσικής βλάστησης με τις αμμοθίνες που εμποδίζουν τη διάβρωση και την εξαφάνιση των παραλιών με άμμο.

Ο Μάνος Κόνσολας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, θα φέρει το ζήτημα στην Επιτροπή καλώντας μάλιστα και τους συναρμόδιους υπουργούς.

13.9.2023

Καρπαθιακά Νέα