Μ. Κόνσολας: "Λύση στο κτιριακό πρόβλημα αλλά και να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στην Κάρπαθο"

Μ. Κόνσολας: "Λύση στο κτιριακό πρόβλημα αλλά και να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στην Κάρπαθο"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

22 Σεπτεμβρίου 2022

ΘΕΜΑ: «Πρωτοβουλία του Μάνου Κόνσολα για να δοθεί λύση στο κτιριακό πρόβλημα αλλά και να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κάρπαθο»

Σε μια σημαντική παρέμβαση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας προχώρησε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, για το Αστυνομικό Τμήμα της Καρπάθου, που αναβαθμίστηκε σε Υποδιεύθυνση Ασφαλείας με το Προεδρικό Διάταγμα υπ. αρ 22/2022 ΦΕΚ 62/Α/23-3-2022.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κόνσολας θέτει τα εξής ζητήματα:

1ον: Την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών που στεγάζουν τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ στα Πηγάδια Καρπάθου.

Θα πρέπει, είτε με πρωτοβουλία του Υπουργείου είτε σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, να βρεθεί ακίνητο και να προχωρήσουν μελέτες για την κατασκευή νέου κτιρίου, σε συνεργασία με την εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., προκειμένου να στεγαστεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας.

2ον: Η αναβάθμιση του Αστυνομικού Τμήματος σε Υποδιεύθυνση Ασφαλείας, επιβάλλει να δημιουργηθεί νέο οργανόγραμμα, να αυξηθεί η οργανική δύναμη και να εξεταστεί και η δημιουργία Τμήματος Τροχαίας αλλά και η δημιουργία Αστυνομικού Τμήματος στο Αεροδρόμιο.

Ο Μάνος Κόνσολας τονίζει ότι: «σε ένα νησί, όπως η Κάρπαθος, με αυξημένες ανάγκες, ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά και η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, οφείλουν να δουν άμεσα τα προβλήματα αυτά».

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2022

Α.Π.: 7593/22/09/2022

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΜΑ: «Αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών που στεγάζουν τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ στην Κάρπαθο και ενίσχυση με προσωπικό»

Κύριε Υπουργέ,

Το Αστυνομικό Τμήμα της Καρπάθου, που με Π.Δ. αναβαθμίστηκε σε Υποδιεύθυνση, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα:

α) Tο κτίριο το οποίο στεγάζεται δεν είναι κατάλληλο και λειτουργικό για τις ανάγκες μιας αστυνομικής υπηρεσίας.

β) Απαιτείται η τοποθέτηση πέντε (5) ακόμα αστυνομικών, όπως προβλέπει η υφιστάμενη οργανική δύναμη.

Με δεδομένο, επίσης, ότι με Προεδρικό Διάταγμα έγινε η αναβάθμιση του Αστυνομικού Τμήματος σε Υποδιεύθυνση Ασφαλείας, θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο οργανόγραμμα, να αυξηθεί η οργανική δύναμη και να εξεταστεί και η δημιουργία Τμήματος Τροχαίας αλλά και η δημιουργία Αστυνομικού Τμήματος στο Αεροδρόμιο.

Σε ένα νησί με αυξημένες ανάγκες, ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά και η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας οφείλουν να δουν άμεσα τα προβλήματα αυτά.

Το κτιριακό πρόβλημα είναι άμεσης προτεραιότητας και πρέπει να επιλυθεί άμεσα, αφού προχώρησε και η αναβάθμιση του Αστυνομικού τμήματος της Καρπάθου σε Υποδιεύθυνση Ασφαλείας με το Προεδρικό Διάταγμα υπ. αρ 22/2022 ΦΕΚ 62/Α/23-3-2022.

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν κατάλληλα ακίνητα για τη στέγαση των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ στα Πηγάδια Καρπάθου, θα πρέπει να αναζητηθούν άλλες λύσεις.

Θα πρέπει, είτε με πρωτοβουλία του Υπουργείου είτε σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, να βρεθεί ακίνητο και να προχωρήσουν μελέτες για την κατασκευή νέου κτιρίου, σε συνεργασία με την εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., προκειμένου να στεγαστεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας.

Παράλληλα, θα πρέπει να τροποποιηθεί το οργανόγραμμα, να αυξηθεί η οργανική δύναμη και να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας Τμήματος Τροχαίας αλλά και Αστυνομικού Τμήματος στο Αεροδρόμιο.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Γνωρίζει το κτιριακό πρόβλημα και με ποιο τρόπο προτίθεται να το αντιμετωπίσει; Εξετάζεται η δυνατότητα ανέγερσης νέου κτιρίου σε συνεργασία με την ΚΤΥΠ Α.Ε. και την αυτοδιοίκηση;

2. Με δεδομένο ότι επήλθε αναβάθμιση του Αστυνομικού Τμήματος σε Υποδιεύθυνση, υπάρχει πρόθεση για την αύξηση της οργανικής δύναμης αλλά και τη δημιουργία Τμήματος Τροχαίας και Αστυνομικού Τμήματος στο Αεροδρόμιο του νησιού;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου