ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: "Δωρεάν μετακίνηση των νησιωτών στις ενδονησιωτικές ακτοπλοϊκές συνδέσεις"

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: "Δωρεάν μετακίνηση των νησιωτών στις ενδονησιωτικές ακτοπλοϊκές συνδέσεις"

Με τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Μανώλη Κουτουλάκη, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, καταθέτοντας μια σημαντική πρόταση.

Πρόκειται για τη δωρεάν ενδονησιωτική μετακίνηση των κατοίκων αυτών των μικρών νησιών προς τα άλλα νησιά με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Ο κ. Κόνσολας επεσήμανε ότι η ενδονησιωτική συγκοινωνία αποτελεί βασικό πρόβλημα για τα μικρά νησιά και τους κατοίκους τους, οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινηθούν στο μεγαλύτερο νησί για να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους ή για θέματα υγείας.

Όπως τόνισε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, η χώρα μας θα πρέπει να εντάξει τη Διπλή Νησιωτικότητα στην πολιτική κρατικών ενισχύσεων προκειμένου να καλυφθεί το κόστος της δωρεάν μετακίνησης στην ενδονησιωτική συγκοινωνία των μόνιμων κατοίκων των μικρών νησιών.

Παράλληλα, ο κ. Κόνσολας έθεσε το ζήτημα αξιοποίησης από την Ελλάδα του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου, με το οποίο ζητείται από την Κομισιόν να κηρύξει το 2024 Ευρωπαϊκό Έτος Νήσων, να υπάρξει πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη και να προτείνει τη σύσταση ειδικής ομάδας για τα νησιά.

Στο ίδιο ψήφισμα, ζητείται η επαναξιολόγηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, ιδίως όσον αφορά στις αεροπορικές και θαλάσσιες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές.

Τονίζεται ότι οι νησιωτικές περιοχές που εξαρτώνται από τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές, έχουν συνήθως δύσκολη μορφολογία και αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικές δυσκολίες, όπως η μείωση του πληθυσμού, η «διαρροή εγκεφάλων» και δεξιοτήτων και η ανεργία.

Αναφέρεται, επίσης, ότι πρέπει να υπάρξει μια πραγματική ευρωπαϊκή ατζέντα και μια ευρωπαϊκή στρατηγική, ζητώντας την κατάρτιση ενός «συμφώνου για τα νησιά».

«Πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα. Η χώρα μας μπορεί να βγει μπροστά, να αναλάβει πρωτοβουλίες και να διεκδικήσει τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής στα πρότυπα της περιφερειακής πολιτικής της Ε.Ε.  (που, όμως, αποδεδειγμένα δεν καλύπτει τα ιδιαίτερα προβλήματα των νησιών μας).

Υπάρχει και η σχετική νομιμοποιητική βάση, αφού οι νησιωτικές περιοχές της Ε.Ε. έχουν πληθυσμό άνω των 20.000.000 κατοίκων ή 4,6% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ, κατανεμημένο σε περίπου 2.400 νησιά που ανήκουν σε 13 κράτη μέλη.

Ίσως έχουμε μπροστά μας μια μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νησιωτικότητα», τόνισε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου.

Δελτίο τύπου

25.10.2022

Καρπαθιακά Νέα