Πρόταση του Μάνου Κόνσολα για νέα ρύθμιση οφειλών για χρέη προς τους Δήμους

Πρόταση του Μάνου Κόνσολα για νέα ρύθμιση οφειλών για χρέη προς τους Δήμους

Με παρέμβαση του στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, ο κ.Κόνσολας ζητά να θεσπιστεί μια νέα ρύθμιση οφειλών με ένα μεγάλο αριθμό δόσεων για την αποπληρωμή των οφειλών και με κίνητρα για όσους είναι συνεπείς στην τήρηση της ρύθμισης.

Σε αυτό το νέο πλαίσιο ρύθμισης θα μπορούσαν να υπαχθούν οι οφειλές από τέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα, από τις κλήσεις του Κ.Ο.Κ οι οφειλές από τα τέλη παρεπιδημούντων κ.α.

Ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει ότι οι οφειλές που υπάρχουν σε Δήμους εμποδίζουν πολίτες και επιχειρήσεις να αποκτήσουν ενημερότητα και δημιουργούν προβλήματα στην επαγγελματική τους δραστηριότητα αλλά και στην επιστροφή τους σε μια μορφή κανονικότητας.

Τονίζει ότι κατάθεση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης πρέπει να γίνει άμεσα και πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου αφού υπάρχουν επαγγελματίες που δεν μπορούν να ασκήσουν δραστηριότητα ή να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς λόγω αυτών των οφειλών.


Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Εσωτερικών

Κύριο Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών προς τους Δήμους»

Κύριοι Υπουργοί ,

Οι πληθωριστικές πιέσεις αλλά και οι συνέπειες της πανδημίας , σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση, οδήγησαν πολλούς πολίτες να μην είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους ( παρά τις ρυθμίσεις που θέσπισε η κυβέρνηση).

Μια ειδική κατηγορία οφειλών είναι οι οφειλές που υπάρχουν σε Δήμους και οι οποίες εμποδίζουν πολίτες και επιχειρήσεις να αποκτήσουν ενημερότητα και δημιουργούν προβλήματα στην επαγγελματική τους δραστηριότητα αλλά και στην επιστροφή τους σε μια μορφή κανονικότητας.

Μια νέα ρύθμιση οφειλών, για συγκεκριμένες όμως κατηγορίες, αναδεικνύεται ως επιτακτική ανάγκη, κάτι που έχει επισημανθεί και από το κορυφαίο συλλογικό όργανο της αυτοδιοίκησης , την ΚΕΔΕ.

Σε αυτή τη ρύθμιση με ένα μεγάλο αριθμό δόσεων για την αποπληρωμή των οφειλών και με κίνητρα για όσους είναι συνεπείς στην τήρηση της ρύθμισης, θα μπορούσαν να υπαχθούν οι οφειλές από τέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα, από τις κλήσεις του Κ.Ο.Κ οι οφειλές από τα τέλη παρεπιδημούντων κ.α.

Η κατάθεση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης πρέπει να γίνει άμεσα και πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου αφού υπάρχουν επαγγελματίες που δεν μπορούν να ασκήσουν δραστηριότητα ή να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς λόγω αυτών των οφειλών.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

1.Υπάρχει πρόθεση για την κατάθεση νομοθετικής διάταξης που θα θεσπίζει ένα νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών προς τους Δήμους για συγκεκριμένες κατηγορίες χρεών;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

6.2.2023

Καρπαθιακά Νέα