ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Οικονομική στήριξη για τους νεφροπαθείς στα μικρά νησιά»

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Οικονομική στήριξη για τους νεφροπαθείς στα μικρά νησιά»

Την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις αποζημιώσεις σε ό, τι αφορά στα έξοδα μετακίνησης των νεφροπαθών προς τη δομή αιμοκάθαρσης προκειμένου να υπάρξει ειδική μέριμνα για τους κατοίκους μικρών νησιών που αναγκάστηκαν να μετοικήσουν σε μεγαλύτερα νησιά που διαθέτουν μονάδα αιμοκάθαρσης, ζητά ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Υγείας.

Ο κ. Κόνσολας αναφέρει ότι πολλοί νεφροπαθείς που η μόνιμη κατοικία τους ήταν σε μικρότερα ή μεσαίου μεγέθους νησιά που δεν διαθέτουν μονάδα αιμοκάθαρσης, έχουν αναγκαστεί να μεταβούν και να διαμένουν πλέον σε μεγαλύτερα νησιά, είτε ενοικιάζοντας κατοικία, είτε φιλοξενούμενοι σε συγγενείς τους, με αποτέλεσμα το οικονομικό αλλά και ψυχικό κόστος να είναι δυσβάσταχτο.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, τονίζει ότι για τους πολίτες των μικρών νησιών που έχουν ουσιαστικά μεταναστεύσει σε ένα μεγαλύτερο νησί, που διαθέτει μονάδα αιμοκάθαρσης, η αποζημίωση που χορηγείται για τη μετακίνησή τους στη μονάδα αιμοκάθαρσης είναι πενιχρή, αφού δεν λογίζεται ως τόπος κατοικίας τους η αρχική κατοικία στο μικρότερο νησί αλλά ο χώρος που διαμένουν ή φιλοξενούνται στο μεγαλύτερο νησί.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αυτή η μικρή αποζημίωση δεν καλύπτει τα έξοδα μετακίνησής τους στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων.

Ο Μάνος Κόνσολας ζητά να αναμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο για τις αποζημιώσεις σε ό, τι αφορά στα έξοδα μετακίνησης των νεφροπαθών προς τη δομή αιμοκάθαρσης και να υπάρξει ειδική μέριμνα για τους κατοίκους μικρών νησιών που αναγκάστηκαν να μετοικήσουν σε μεγαλύτερα νησιά που διαθέτουν μονάδα αιμοκάθαρσης.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2022

ΑΠ: 6701/27/07/2022

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τα έξοδα μετακίνησης των νεφροπαθών, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η νησιωτικότητα»

Κύριε Υπουργέ,

Το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα ζητήματα σχετικά με τα έξοδα μετακίνησης των νεφροπαθών, δεν λαμβάνει υπόψη του τη νησιωτικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Σε μικρά και μεσαίου μεγέθους νησιά του Αιγαίου δεν υπάρχουν οι απαραίτητες δομές για την αιμοκάθαρση των ασθενών.

Αυτό σημαίνει ότι πολλοί νεφροπαθείς που η μόνιμη κατοικία τους ήταν σε αυτά τα νησιά, να έχουν αναγκαστεί να μεταβούν και να διαμένουν πλέον σε μεγαλύτερα νησιά, είτε ενοικιάζοντας κατοικία, είτε φιλοξενούμενοι σε συγγενείς τους.

Για όλους αυτούς τους ανθρώπους το οικονομικό αλλά και ψυχικό κόστος είναι δυσβάσταχτο.

Όπως γνωρίζετε, τα έξοδα μετακίνησης καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ, μέσω μηνιαίας αποζημίωσης ανάλογα με τον τόπο κατοικίας και την απόσταση από το Νεφρολογικό κέντρο (ΦΕΚ 4898 ΤΕΥΧΟΣ Β’ 1/11/2018).

Για τους πολίτες, όμως, των μικρών νησιών που έχουν ουσιαστικά μεταναστεύσει σε ένα μεγαλύτερο νησί που διαθέτει μονάδα αιμοκάθαρσης, η αποζημίωση αυτή είναι πενιχρή, αφού δεν λογίζεται ως τόπος κατοικίας τους η αρχική κατοικία στο μικρότερο νησί αλλά ο χώρος που διαμένουν ή φιλοξενούνται στο μεγαλύτερο νησί.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αυτή η μικρή αποζημίωση δεν καλύπτει τα έξοδα μετακίνησής τους στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων.

Η στρέβλωση αυτή, επιβεβαιώνει την ανάγκη να επανεξεταστεί το θεσμικό πλαίσιο για τα έξοδα μετακίνησης των νεφροπαθών που ήταν ή είναι μόνιμοι κάτοικοι μικρών νησιών και αναγκάστηκαν να μετοικήσουν σε μεγαλύτερο νησί που διαθέτει μονάδα αιμοκάθαρσης που είναι απαραίτητη για τις θεραπείες τους.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Εάν προτίθεται να προχωρήσει στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις αποζημιώσεις σε ό, τι αφορά στα έξοδα μετακίνησης των νεφροπαθών προς τη δομή αιμοκάθαρσης και να υπάρξει ειδική μέριμνα για τους κατοίκους μικρών νησιών που αναγκάστηκαν να μετοικήσουν σε μεγαλύτερα νησιά που διαθέτουν μονάδα αιμοκάθαρσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου