ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Σε εξέλιξη μελέτη για την αναμόρφωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών»

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Σε εξέλιξη μελέτη για την αναμόρφωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών»

 

 

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, είχε καταθέσει Ερώτηση αλλά και σειρά προτάσεων για τη στήριξη της ακτοπλοΐας και των ενδονησιωτικών μεταφορών, με έμφαση στην ενίσχυση του αριθμού των συμβάσεων για τις άγονες γραμμές και την αύξηση της επιδότησης για τη ρήτρα καυσίμων, κάτι που έγινε αποδεκτό από το Υπουργείο Ναυτιλίας

Σε έγγραφη απάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννη Πλακιωτάκη προς τον Μάνο Κόνσολα, αναδεικνύονται και άλλες σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις, όπως:

1ον: Η εκπόνηση μελέτης για την αναμόρφωση του συστήματος ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, που πραγματοποιείται μέσω προγραμματικής σύμβασης με το «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής  Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών» (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ).

Σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας σε ενδονησιωτικό  και διαπεριφερειακό επίπεδο με την εξασφάλιση σύνδεσης των μικρότερων νησιών με τα μεγαλύτερα  νησιά και την ηπειρωτική χώρα.

Στόχος είναι, επίσης, ένα δίκτυο θαλάσσιων συγκοινωνιών δημόσιας υπηρεσίας για τη διασφάλιση σταθερών, διαρκών και αξιόπιστων συνδέσεων για τις άγονες γραμμές σε συνδυασμό με το σύνολο των νησιωτικών  περιοχών.

2ον: Η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων (Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ).

Στρατηγικός στόχος είναι να χρηματοδοτηθούν έργα δημόσιου χαρακτήρα στους τομείς των λιμενικών υποδομών και των θαλάσσιων ενδομεταφορών.

Όπως αναφέρει, ο Υπουργός Ναυτιλίας  στην απάντηση του προς τον κ. Κόνσολα: «θα γίνουν παρεμβάσεις σε επιλεγμένα λιμάνια, οι οποίες θα  συνδυαστούν με προώθηση της χρήσης καθαρών καυσίμων, την εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων για την περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση των  λιμένων, καθώς και τη λειτουργική διαχείριση των υπηρεσιών τους».

Παράλληλα, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ενημερώνει ότι εντός του 2021 έχουν εκδοθεί αποφάσεις προκήρυξης αρχικών μειοδοτικών διαγωνισμών, προς εξυπηρέτηση 49 δρομολογιακών γραμμών, οι οποίες σχεδόν στο σύνολό τους εξυπηρετούνται ήδη με συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας.

Επίσης, για να μην υπάρξει πρόβλημα με τις πολυετείς συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίες λόγω των ανατιμήσεων, υπάρχει πρόβλεψη για την αναπροσαρμογή του μισθώματος σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και τη Ρήτρα Καυσίμων.