ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Ανοίγει το νέο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές και εμπορικές επιχειρήσεις»

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Ανοίγει το νέο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές και εμπορικές επιχειρήσεις»

Μέχρι το τέλος του χρόνου θα προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ για την ενεργειακή αναβάθμιση των  κτιρίων και του εξοπλισμού μικρών και μεσαίων τουριστικών και εμπορικών επιχειρήσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 200 εκατομμύρια ευρώ και σε αυτό μπορούν να ενταχθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού, της εστίασης και του εμπορίου.

Για τις τουριστικές επιχειρήσεις, μάλιστα, μπορεί να υπάρξει ενίσχυση από 50.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ και απευθύνεται σε καταλύματα δυναμικότητας έως το πολύ 100 κλινών, ενώ η διάρκεια υλοποίησης κάθε πρότασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες.

Χρηματοδοτούνται έργα, όπως:

– Η εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες κ.α.

– Η ενεργειακή αναβάθμιση, η θερμομόνωση, η εγκατάσταση συστημάτων σκίασης.

– Η ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος φωτισμού, η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας LED.

– Αυτοματοποιημένα συστήματα μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

– Εξοικονόμηση  ενέργειας σε συστήματα ψύξης και θέρμανσης.

Όπως τονίζει ο κ. Κόνσολας, είναι σημαντικό το γεγονός ότι δίνεται στις πολύ μικρές και μικρές κατά κανόνα οικογενειακές επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού, της εστίασης και του εμπορίου η δυνατότητα χρηματοδότησης για να μειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση και το κόστος που αυτή συνεπάγεται.

12.10.2022

Καρπαθιακά Νέα