Ο βραβευθείς ρομποτικός χειρουργός Δρ. Κωνστ. Κωνσταντινίδης στη Ρώμη μιλά στη Βίκυ Μπαφατάκη