Ο ΚΟΠΑΠ ανακοίνωσε το καλοκαιρινό πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων

Ο ΚΟΠΑΠ ανακοίνωσε το καλοκαιρινό πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων