ΚΟΠΑΠ Καρπάθου: "Καθαρισμό και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του παλαιοχριστιανικού ναού «Αγίας Σοφίας» στα Παλάτια Σαρίας"

ΚΟΠΑΠ Καρπάθου: "Καθαρισμό και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του παλαιοχριστιανικού ναού «Αγίας Σοφίας» στα Παλάτια Σαρίας"

Η Πρόεδρος του Καρπαθιακού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Παιδείας (ΚΟΠΑΠ) Ρηγοπούλα Καλή Φιλιππούση αποφάσισε την απευθείας ανάθεση στον Νικόλαο Γ. Νιοτή – Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, (με Α.Μ./Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.: 47958, Αρ. Άδειας: Η- 943, ΑΦΜ: 110630162, Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ, Διαφάνι Κάρπαθος, τκ 85700, τηλ.: 6944950853), για την παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του παλαιοχριστιανικού ναού «Αγίας Σοφίας» στα Παλάτια Σαρίας

Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 14.581,28€ (δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτών), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

φωτογραφία www.karpathostravel.com