ΚΟΠΑΠ - Μέχρι 16 Ιουλίου οι εγγραφές στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό

ΚΟΠΑΠ - Μέχρι 16 Ιουλίου οι εγγραφές στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό

Οι εγγραφές στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό για την σχολική περίοδο 2021-2022, ξεκίνησαν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν τις 4 σελίδες του εντύπου εγγραφής ή να το προμηθευτούν από τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό.