Τα ναυάγια πέριξ της Καρπάθου θα καταγράψει ο ΚΟΠΑΠ!

Τα ναυάγια πέριξ της Καρπάθου θα καταγράψει ο ΚΟΠΑΠ!

Ο ΚΟΠΑΠ Καρπάθου αποφάσισε την βιντεοσκόπηση των σύγχρονων ναυαγίων πέριξ της Καρπάθου με στόχο την αξιοποίησή τους σε προωθητικά μέσα (π.χ. youtube, κ.α.) που θα συμβάλλουν στην προβολή της ιστορίας του νησιού.

Το βασικό εργαλείο στην καταγραφή είναι το Μη Επανδρωμένο Υποβρύχιο Όχημα ROV. Το Remotely Operated Vehicle Remotely Operated Vehicle ( ROV) είναι μη επανδρωμένο υποβρύχιο όχημα υψηλής ευελιξίας το οποίο θα φέρει μηχανήματα καταγραφής εικόνας (κάμερες). Ο χειριστής βρίσκεται εκτός νερού είτε επί σκάφους υποστήριξης, είτε σε κάποια κοντινή ακτή.

Το ROV είναι συνδεδεμένο με την μονάδα επιφανείας (ή μονάδα ελέγχου), και ο χειρισμός και η επικοινωνία του με τον χειριστή στην επιφάνεια πραγματοποιείται μέσω ενός ενισχυμένου καλωδίου, ή οπτικής ίνας, που ονομάζεται λώρος. Οι εντολές δίνονται από την μονάδα (κονσόλα) χειρισμού. Ο λώρος μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα και δεδομένα (εικόνα, στοιχεία τηλεμετρίας, κ.α.) μεταξύ του ROV και του χειριστή.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ROV είναι:
· Μέγιστο επιχειρησιακό βάθος: 1000 μ (100 bar) · Βάρος: 120 κιλά εκτός νερού
· Διαστάσεις: 720 x 600 x 510 mm
· Μεγ.Ταχύτητα: 3,5 κόμβοι
Ο τύπος του ενσωματωμένου στο ROV σόναρ είναι Tritech ST525V. Πρόκειται για ένα σόναρ υψηλής ανάλυσης απεικόνισης το οποίο αποτελείται από μία κεφαλή που έχει δυνατότητα πανοραμικής σάρωσης 360°. Η εμβέλειά του είναι 6 – 150 μ., η γωνία σάρωσης είναι μεταβλητή και η απεικόνιση καλύπτει 360ο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης  είναι στα 4.000,00€ και επιπλέον ΦΠΑ24%, οπότε η δαπάνη διαμορφώνεται στο ποσό των 4.960,00€ (τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

φωτογραφία: Κώστας Θωκταρίδης, ναυάγιο ΓΚΕΡΝΙΚ, Αφιάρτης Καρπάθου