ΚΟΠΑΠ : 37.400 ευρώ σε προμήθεια ειδών για εορταστικό στολισμό και μουσική κάλυψη

ΚΟΠΑΠ : 37.400 ευρώ σε προμήθεια ειδών για εορταστικό στολισμό και μουσική κάλυψη

 

Σύμφωνα με το πρακτικό της 10ης/27-11-2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Καρπαθιακού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία ο εορταστικός στολισμός και η μουσική στα κεντρικά σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με την εισήγηση αναφέρονται τα εξής:  «προμήθεια χριστουγεννιάτικου στολισμού και η τοποθέτηση ηχητικού εξοπλισμού από επαγγελματίες σε διάφορα κεντρικά σημεία της πόλης για τις ημέρες των εορτών. Έχοντας υπόψη μας ότι τις βροχερές ημέρες θα περιοριστεί ο αριθμός των εξωτερικών ηχείων, υπολογίζουμε μια περίοδο 10 ημερών. Η πρόταση αφορά κάλυψη από την περιοχή των Αγιών Αποστόλων έως το εμπορικό κέντρο, στην περιοχή Σιντριβάνι και στην πλατεία Επαρχείου έως την «γωνία του Ανδρέου».

Η εισήγηση της Προέδρου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία και τα ποσά κατανέμονται ως εξής: Για την προμήθεια του εορταστικού στολισμού εξειδικεύεται δαπάνη ποσού 25.000,00 ευρώ και  για την ηχητική κάλυψη μουσικής στους κεντρικούς δρόμους της πόλης το ποσό είναι 12.400 ευρώ.