Αποζημίωση θα λάβουν τα ΚΤΕΛ, συμπεριλαμβάνεται και η Κάρπαθος

Αποζημίωση θα λάβουν τα ΚΤΕΛ, συμπεριλαμβάνεται και η Κάρπαθος

του Γιώργου Ανδρή στο carpress.gr

Αποζημίωση 19,78 εκατ. ευρώ θα λάβουν τα ΚΤΕΛ, έπειτα από σχετική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Μεταφορών. Η έκτακτη επιδότηση στα ΚΤΕΛ σχετίζεται με τις συνέπειες της πανδημίας και ειδικότερα, με τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στον μέγιστο αριθμό επιβατών στις μετακινήσεις μέχρι πλήρωσης του ποσοστού 65% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά λεωφορείο.

Για τις εταιρείες αστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ ΑΕ η αποζημίωση ορίστηκε στο ποσό των 4.001.109 ευρώ.

Η κατανομή των ποσών στους συγκοινωνιακούς φορείς πραγματοποιείται ανάλογα με τον αριθμό των λεωφορείων που είναι ενταγμένα στο στόλο τους

Για το ΚΤΕΛ Καρπάθου προβλέπεται ποσό 25.375 ευρώ.

Για την καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

2.Υπεύθυνη δήλωση ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης και εκκαθάρισης.

3.Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, στον οποίο θα πιστωθούν τα χρήματα.

4.ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.

5.Το απόσπασμα πρακτικού απόφασης της διοίκησης των δικαιούχων των περ. ζ΄ και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), όπως ισχύει.