Το Κτηματολογικό Καθεστώς δημιουργεί προβλήματα στα Δωδεκάνησα

Το Κτηματολογικό Καθεστώς δημιουργεί προβλήματα στα Δωδεκάνησα

Η μερική κτηματογράφηση που πραγματοποιήθηκε προ 74 ετών σε τρία νησιά της Δωδεκανήσου προκαλεί αναστάτωση σε περίπου 12.000 ιδιοκτήτες. Διευκρινίσεις για το καθεστώς που ισχύσει, ζητούν από την  υπηρεσία του κτηματολογίου οι Ενώσεις Ιδιοκτητών Ακινήτων Δωδεκανήσου.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Βαγιανό, πρόεδρο της ένωσης ιδιοκτητών ακινήτων Δωδεκανήσου, το Κτηματολογικό Καθεστώς που ορίζεται από Διάταγμα του 1929, και το οποίο διατηρήθηκε με νόμο του 1947, όταν έγινε η ενσωμάτωση των  Δωδεκανήσων, παραμένει εν ισχύ με νόμο του 2001, με αποτέλεσμα να προκαλεί σημαντικά προβλήματα στο σημερινό ιδιοκτησιακό καθεστώς στα νησιά, Ρόδο, Κω και Λέρο. Είναι γεγονός ότι οι Ιταλοί που κατείχαν τα Δωδεκάνησα είχαν πραγματοποιήσει μια κτηματογράφηση πρωτοφανή για τα δεδομένα της εποχής, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στην λοιπή χώρα αυτό ακόμη δεν έχει επιτευχθεί. Ωστόσο, η αξία της γης στα νησιά δίνει κίνητρο έγερσης αξιώσεων από διάφορα συμφέροντα. Διεκδικούνται εμπράγματα δικαιώματα, δηλ. κυριότητα (μεταβίβαση, προστασία), νομή, επικαρπία, δουλεία, ενέχυρο, υποθήκη, αλλά και κληρονομικά, προκειμένου να έχουν εξουσία erga omnes (έναντι όλων) επί ακίνητης περιουσίας, που βάση νόμων, προφανώς δεν τους ανήκει.

Βεβαίως, λόγω χρησικτησίας και για να κατοχυρωθεί δικαίωμα κατοχής, οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες δηλώνουν τις διεκδικούμενες γαίες στην εφορία, καταβάλλοντας και τον ανάλογο ΕΝΦΙΑ.

ert.gr