Κτηνίατρος διορίστηκε στο Επαρχείο Καρπάθου-ΗΝ Κάσου

Κτηνίατρος διορίστηκε στο Επαρχείο Καρπάθου-ΗΝ Κάσου

17.3.2023

Καρπαθιακά Νέα