Λαογραφικό Μουσείο Ολύμπου. Σκέψεις και ερωτήματα από τον Νίκο Κανάκη

Λαογραφικό Μουσείο Ολύμπου. Σκέψεις και ερωτήματα από τον Νίκο Κανάκη

 

Η κατασκευή του Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου  είχε  ενταχθεί στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ   το  2006 με προϋπολογισμό 350.000  ευρώ  και    δημοπρατηθεί το 2008  με βάση την μελέτη που είχε εκπονήσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπάθου.

Κατά την εκτέλεση  όμως προέκυψε η ανάγκη  υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης  για ορισμένες  πρόσθετες εργασίες   που  δεν είχαν  προβλεφθεί  στην μελέτη  με  αποτέλεσμα    το έργο   να καθυστερήσει και , τον Δεκέμβριο του 2010 ,  να χορηγηθεί   από το  Κοινοτικό Συμβούλιο  στον ανάδοχο 15μηνη παράταση   για  την αποπεράτωσή του .

 

Δυστυχώς μετα  την ένταξη   της Κοινότητας  στον   Δήμο,     αντί να  συνεχίσει το έργο για το οποίο   χρειαζότανε να πληρωθούν  άλλες 250.000  για την ολοκλήρωσή του     προτίμησε   να λύσει την εργολαβία κοινή συναινέσει.  Έτσι   το κτίριο   επί δώδεκα  ολόκληρα  χρόνια  παραμένει  ημιτελές , στα τούβλα,   και ο Δήμος χάνει σημαντικά έσοδα που θα μπορούσε να του αποφέρει η λειτουργία του και να είχε αποσβέσει προ πολλού το κόστος κατασκευής του.

Δήμαρχος  προεκλογικά είχε δεσμευθεί πως μια από τις προτεραιότητές του ήταν και η αποπεράτωση του κτιρίου και η λειτουργία του Μουσείου.

Δεδομένου ότι υπήρχε  έτοιμη η μελέτη  το μόνο που χρειαζόταν ήταν  η αναθεώρηση των τιμών  των υπολειπομένων εργασιών ,  η ενίσχυση   του σχετικού κωδικού του  προϋπολογισμού και η δημοπράτηση  των υπολειπομένων εργασιών .   Μετά  μάλιστα και  την δωρεάν επικαιροποίηση της  μελετης και την σύνταξη των τευχών  δημοπράτησης   των υπολειπόμενων  εργασιών από τον συμπατριώτη μας  μελετητή κ. Γ. Διακογεωργίου      το έργο   ήταν  καθόλα έτοιμο για δημοπράτηση.

 

Αντι  όμως να προχωρήσει στη δημοπράτηση , ο  Δήμαρχος επικαλούμενος πως ο Δήμος  δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας για την υλοποίηση του έργου,  και « ότι δεν έχε  συγκροτημένη τεχνική υπηρεσία»,  τον Αύγουστο 2021 εισηγήθηκε και η  Οικονομική Επιτροπή  ενέκρινε  δια περιφοράς  την σύναψη προγραμματικής σύμβασης  με την «Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου Φυλής» για την «Αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου»  .

Η προγραμματική Σύμβαση   υπογράφτηκε τελικά εννιά μήνες αργότερα  τον Απρίλη του 2022    (ΑΔΑ: ΨΨΜ4ΩΕ0-ΡΔ2 )  (17-6-2022)   έναντι του ποσού  257.898,74 ευρώ  με χρόνο παράδοσης ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης και   ορίστηκε  κοινή επιτροπή παρακολούθησης   της  υλοποίησής της  στη οποία  μετέχουν από πλευράς Δήμου Καρπάθου  ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος κ. Παραγιός.

 

Να σημειωθεί πως στο σχέδιο της  σύμβασης που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή,  (Απόφαση 186/10-8-2021 ΑΔΑ: 9ΞΘΑΩΕ0-ΨΓΙ), το φυσικό αντικείμενο περιοριζόταν μόνο στους σοβάδες και επιχρίσματα  του κτιρίου και  τοποθέτηση πλακιδίων και κουφωμάτων , ενώ στην σύμβαση που υπογράφτηκε από το δήμαρχο  το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει  τα υδραυλικά  και ηλεκτρολογικά   χωρίς να γίνεται καμία αναφορά   στην μελέτη του έργου  και τον αναλυτικό  πίνακα και προϋπολογισμό των υπολειπομένων εργασιών. Το μόνο που δεν άλλαξε  είναι το ποσό της σύμβασης 257.794,10 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  ( 219.124 ευρώ   για τις εργασίες  και 38.668  ως αμοιβή της αναπτυξιακής  του Δήμου Φυλής)

Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις είναι πολλά.

Με ποια λογική ο Δήμος Καρπαθου προσέφυγε  στις υπηρεσίες της εταιρείας του Δήμου Φυλής , που αναλαμβάνει το ρόλο της αναθέτουσας και επιβλέπουσας  Υπηρεσίας  και δεν προκήρυσσε ο ίδιος τον διαγωνισμό   σύμφωνα με την μελέτη που είχε συντάξει η τεχνική υπηρεσία του ;

Γιατί αν δεν μπορούσε ο ίδιος να δημοπρατήσει  και να επιβλέψει το έργο με τις υπηρεσίες του  δεν ζητούσε   την συνδρομή της Περιφέρειας ή του Δήμου Ρόδου με τον οποίο είναι αδελφοποιημένη η Κοινότητα Ολύμπου οι οποίοι είναι βέβαιο πως  θα πρόσφεραν την βοήθεια τους αδαπάνως;

Πως είναι δυνατό ο Δήμος Καρπάθου να έχει τεχνική επάρκεια  και  ικανότητα προκήρυξης του διαγωνισμού  για την τηλεμετρία  προϋπολογισμού 3.300.000 ευρώ ή την αντικατάσταση του χλοοτάπητα του σταδίου   προϋπολογισμού 600.000 , που χρειάζονται ειδικές γνώσεις ,  και δεν  την  είχε για  τις απλές εργασίες  αποπεράτωσης   του Μουσείου προϋπολογισμού 257.000 ευρώ;

Γιατί στην προγραμματική σύμβαση δεν  περιλαμβάνεται ο αναλυτικός πίνακας  εργασιών , όπου αναγράφονται  λεπτομερώς οι υπολειπόμενες εργασίες,  τα αντίστοιχα άρθρα του περιγραφικού τιμολογίου , οι ποσότητες και η τιμή μονάδας  ώστε να μπορούν να ελεγχθεί η σωστή και καλή εκτέλεση  και πληρωμή των εργασιών;

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό  το κόστος  των υπολειπομένων εργασιών  μαζί με το εργολαβικό όφελος ανερχόταν σε 205.533 ευρώ, και αυτό το ποσό θα πληρωθεί  στην αναπτυξιακή του δήμου Φυλής  παρότι μετα  την καθαίρεση  των εσωτερικών  χωρισμάτων  από συνεργείο του Δήμου  έχουν μειωθεί σημαντικά    οι  επιφάνειες  των   τοίχων που θα σοβατισθούν   και   οι εσωτερικές πόρτες  ,   οι τουαλέτες μειωθήκανε   από τέσσερες σε δύο και   δεν έχουν περιληφθεί  στην προγραμματική σύμβαση πολλές άλλες    εργασίες από αυτές που αναφέρονται λεπτομερώς  και έχουν κοστολογηθεί στον αναλυτικό πίνακα του προϋπολογισμού  του έργου.   Ενώ δηλαδή μειώθηκαν σημαντικά  οι εργασίες που θα εκτελεσθούν δεν μειώθηκε ανάλογα και το ποσό που θα εισπράξει    η αναπτυξιακή της Φυλής.

Είναι  φανερό πως  η  προγραμματική που υπογράφτηκε  είναι  μια λεόντεια σύμβαση η  οποία   ωφελεί  αποκλειστικά  και μόνο  την Αναπτυξιακή του Δήμου Φυλής , χωρίς  μάλιστα να διασφαλίζεται η σωστή εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών.

 

ΥΓ: Σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Δήμαρχος ανέφερε πως η  τρίχρονη καθυστέρηση   έναρξης των εργασιών αποπεράτωσης του Μουσείου οφείλεται  στα προβλήματα λειτουργίας της Οικονομική Επιτροπής.

Ανέφερε ακόμη ότι πριν λίγες μέρες  μεταφέρθηκαν προκαταβολικά τα χρήματα  στην Αναπτυξιακή του Δήμου  Φυλής   και πως  το  μουσείο θα εγκαινιασθεί   μέχρι  το τέλος του χρόνου.   Η αλήθεια είναι πως για την καθυστέρηση δεν ευθύνεται η οικονομική επιτροπή.  Αν είχε δημοπρατηθεί το έργο όπως ήταν δυνατόν αρχές του 2020, θα είχε τελειώσει   τον περασμένο χρόνο . Όπως άλλωστε  προαναφέρθηκε  η εισήγηση    για  ανάθεση    του έργου στην Αναπτυξιακή  του Δήμου Φυλής είχε ψηφιστεί  από την Οικονομική Επιτροπή  στις 11/8/2021 πριν  προκληθούν τα προβλήματα    στην λειτουργία της και η σύμβαση υπογράφτηκε εννιά μήνες αργότερα.  Αλλού  κατά συνέπεια πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες για την καθυστέρηση του έργου.