Νέο διιδρυματικό μεταπτυχιακό "Λαογραφία και Πολιτιστική Διαχείριση", με διευθύντρια την Βασιλική Χρυσανθοπούλου, από το Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Νέο διιδρυματικό μεταπτυχιακό "Λαογραφία και Πολιτιστική Διαχείριση", με διευθύντρια την Βασιλική Χρυσανθοπούλου, από το Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Το Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρουν το διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο:

Δ.Π.Μ.Σ. «Λαογραφία και πολιτιστική διαχείριση» (Folklore, Folkloristics and Cultural Management)

http://www.phil.uoa.gr/…/diidrymatiko-p-m-s-laografia…

Το νέο διιδρυματικό μεταπτυχιακό “Λαογραφία και Πολιτιστική Διαχείριση” που έχει προκηρύξει το Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2023 .

Πρόκειται για μέρος προσπάθειας για την εκπαίδευση ανθρώπων με σοβαρή κατάρτιση στη θεωρία αλλά και στις δεξιότητες και πρακτικές της διαχείρισης των πολιτισμικών στοιχείων και αγαθών, για το καλό της επιστήμης και της κοινωνίας μας. Κύριος στόχος η διαμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού που θα φροντίσει και θα αναδείξει κατάλληλα τους τόπους και τον πολιτισμό μας.

Για περαιτέρω πληροφορίες βλ. την αναλυτική ενημέρωση στα ακόλουθα αρχεία φωτογραφιών

30.6.2023

Καρπαθιακά Νέα