Ο Δημήτριος Γοβδελάς προεδρ. ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ απαντά στην επιστολή του Μιχαήλ Φελλουζή

Ο Δημήτριος Γοβδελάς προεδρ. ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ απαντά στην επιστολή του Μιχαήλ Φελλουζή

Σε απάντηση της από 05/03 επιστολής του Προέδρου και Διευθ. Συμβούλου της ΤΕ.ΛΑ.ΚΑ ΑΕ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ  στα Καρπαθιακά Νέα, θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφή τα εξής:

Αποκλειστικός σκοπός της Ημερίδας ήταν να ενημερωθούν οι παριστάμενοι και να γίνει ευρύτερα γνωστή η σημασία χρήσης πιστοποιημένων υλικών κατασκευής ως μέσο θωράκισης στον σεισμογένεια Καρπάθου και Κάσου. Θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να διευκρινίσουμε ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση από πλευράς μας να θίξουμε οποιαδήποτε επιχείρηση δραστηριοποιείται στο κατασκευαστικό τομέα της νήσου Καρπάθου.

΄Εχοντας υπόψη ότι οι εταιρείες ΤΕ.ΛΑ.ΚΑ ΑΕ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ δεν αποτελούσαν, ούτε αποτελούν αγοραστές αδρανών υλικών από το λατομείο μας το οποίο εξ όσων γνωρίζουμε είναι και το μοναδικό αδειοδοτημένο και νομίμως λειτουργούν στο νησί της Καρπάθου, δεν υπάρχει καμία διάθεσή αμφισβήτησης απέναντι στην πιστοποίηση CE για τα αδρανή υλικά και ISO 9001 για το έτοιμο σκυρόδεμα που παράγουν, όταν και εφόσον αυτό παρασκευάζεται με εισαγόμενα αδρανή υλικά, προφανώς πιστοποιημένα.   

 

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, τα αναφερόμενα στο σχετικό φυλλάδιο της ημερίδας είναι πλήρως αληθή και βάσιμα και δεν θεωρούμε ότι προσβάλλουν σε κάποιο βαθμό την αξιοπιστία άλλων εταιρειών.

Ο Πρόεδρος και Δ.Σ

 

Δημήτριος Γοβδελάς