Θα λειτουργήσει αύριο Τετάρτη, 26.1, ο Δήμος Καρπάθου

Θα λειτουργήσει αύριο Τετάρτη, 26.1, ο Δήμος Καρπάθου

Πολλοί μας ρωτούν αν αύριο Τετάρτη, 26.1, θα είναι ανοικτός ο Δήμος Καρπάθου .  Απευθυνθήκαμε στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Καρπάθου κ. Γεώργιο Λιάγκα ο οποίος ανέφερε στα Καρπαθιακά Νέα ότι: 

“Έστω και με προσωπικό ασφαλείας ο Δήμος Καρπάθου την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου θα είναι ανοικτός”.

Στο πρώτο άρθρο του ΦΕΚ τεύχος Β 189/25.1.2022 “Κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας την 26η Ιανουαρίου 2022” αναστέλλεται η λειτουργία όλων των δημοσίων υπηρεσιών, εξαιρουμένων:

(α) των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού,
(β) των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,
(γ) των δομών υγείας,
(δ) των μέσων μαζικής μεταφοράς και
(ε) άλλων υπηρεσιών, η λειτουργία των οποίων είναι αναγκαία για τη διαχείριση του φαινομένου, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της οικείας οργανικής μονάδας, που κοινοποιείται στους υπαλλήλους με κάθε πρόσφορο μέσο.

 

πηγή Καρπαθιακά Νέα