Εγκρίθηκαν οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον Λιμένα Διαφανίου και του Υφιστάμενου Καταφυγίου Σκαφών Αναψυχής στα Πηγάδια Καρπάθου

Εγκρίθηκαν οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον Λιμένα Διαφανίου και του Υφιστάμενου Καταφυγίου Σκαφών Αναψυχής στα Πηγάδια Καρπάθου

Από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Δωδεκανήσου εγκρίθηκε η διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:

Α) Λιμένα Διαφανίου Καρπάθου

Β) Υφιστάμενου Καταφυγίου Σκαφών Αναψυχής στα Πηγάδια Καρπάθου προϋπολογιζόμενης αξίας 27.220,92€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (άρθρο 128 παρ. 2 του Ν. 4782/2021) και για το σκοπό αυτό ορίζεται η υπάλληλος Μαρία Γιαγκουνίδου η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών και ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΣ, 22-03-2023 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ΔΤΥ/Τ3_178/919  θα συντάξει το σχετικό πρακτικό γνωμοδότησης, εντός τριών ημερών από την παραλαβή των προσφορών.

ΟΠρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

24.3.2023

Καρπαθιακά Νέα