ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (Γιοφύρι της Άρτας)! "Ολημερίς χτιζόταν και ολοβραδίς χαλούσε"

ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (Γιοφύρι της Άρτας)! "Ολημερίς χτιζόταν και ολοβραδίς χαλούσε"

 γράφει ο μηχανικός Ντίνος Καραξής

“Ολημερίς χτιζόταν και ολοβραδίς χαλούσε” Μέχρι που χτίστηκε συνθέμελα η άμοιρη γυναίκα του αρχιμάστορα για να στεριώσει. Μήπως θάπρεπε για ν’αρχίσουν εργασίες στο λιμάνι να χτίσουν με τα μπλόκα στο βυθό της θάλασσας τον αρχιμάστορα και…….όχι τη γυναίκα του;!

Ε. Σ. Α. Λ Πρακτικά 91ης Συνεδρίασης 5/5/2ο22 για το λιμάνι Καρπάθου.

Γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά ως προς την έγκριση χωροθέτησης των έργων. (Γαρόνησο) “Προκαταρτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικων Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), 3ης αναθεώρησης μελέτης με αποκοπή του υπάρχοντος λιμενοβραχίονα 40μ (1η λύση αποκοπή 70μ,και 2η λύση 50μ)

β)Δεύτερη 2η αναθεώρηση μελέτης κυματικής διαταραχής, με τους κάτωθι όρους:

1.Να γίνει χρήση ανεμολογικών στοιχείων και από το μετεωρολογικό σταθμό της ΕΜΥ στη Ρόδο, δεδομένου ό,τι τα ανεμολογικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη από το μετεωρολογικό σταθμό ΕΜΥ στο αεροδρόμιο Καρπάθου κυρίως ως προς τους Β, Β/Α ανέμους που εισέρχονται στο λιμάνι, ενδεχομένως να επηρεάζονται από το ορεινό ανάγλυφο του νησιού.

Έχοντας υπόψη και τα ανεμολογικά δεδομένα του μετεωρολογικού στσθμούτης ΕΜΥ στη Ρόδο να γίνει εκ νέου έλεγχος της 2ης Αναθεώρησης της κυματικής διαταραχής. ( Η Αναθεώρηση της μελέτης αυτής που επιβάλεται στον μελετητή από την ΕΣΑΛ, πιστεύω να λειτουργήσει ως καταλύτης για να απαλλαγεί από την. κατεδάφιση ο υφιστάμενος λιμενοβραχίονας προς ικανοποίηση των κατοίκων του νησιού καθ’όσον ο μελετητής υποχρεούται να εξετάσει ακόμη και τις συνθήκες που επικρατούν κατά τη χειμερινή πςρίοδο ως αναφέρεται.)

Ορθώς η ΕΣΑΛ παρατήρησε ό, τι η 2η αυτή μελέτη που αναφέρεται σε κύματα ύψους 50-80 εκατοστά συντάχθηκε με ανεμολογικά δεδομένα σταθμού ΕΜΥ αεροδρομίου Καρπάθου, εκεί όπου φυσά το δυνατό μελτέμι με σχετικά μικρό κυματισμό για Surfing.

2.Να προβλεφθεί η κατασκευή αγωγών ανανέωσης υδάτων της λιμενολεκάνης.

3.Στο τοπογραφικό διάγραμμα να συμπληρωθούν τα όρια αιγιαλού και παραλίας, καθώς και τα όρια εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης και να αποτυπωθούν και οι δύο νησίδες Άφωτη και Δεσποτικό,ώστε να γίνεται αντιληπτό επί του σχεδίου ο κύκλος των ελιγμών των πλοίων.

Αναφέρεται επίσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για υποβρύχια αυτοψία (εν ευθέτω χρόνο) από καταδυτικό κλιμάκιο της Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων,προκειμένου να διερευνηθεί ο βυθός της περιοχής της χωροθέτησης. Σε περίπτωση εντοπισμού ακινήτων ενάλιων αρχαιοτήτων είναι προφανές ό,τι θα πρέπει να τροποποιηθεί η μελέτη χωροθέτησης καθ’υπόδειξη της Εφορίας. Τα έξοδα του καταδυτικού κλιμακίου θα καλυφθούν από το φορέα του έργου.

Συμπέρασμα 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ό,τι υπάρχουν εκκρεμότητες για την τελική έγκριση της προτεινόμενης μελέτης από την ΕΣΑΛ τα μέλη της οποίας ενέκριναν ομόφωνα τη χωροθέτηση του νέου λιμενοβραχίονα στη θέση Γαρόνησο,αποκλειομένη οιαδήποτε άλλη θέση.

Παρατήρηση

Επιβάλλεται, κατά τη γνώμη μου, πριν ακόμη συμπληρωθεί η μελέτη με τις παρατηρήσεις της ΕΣΑΛ να προηγηθούν οι έρευνες του καταδυτικού κλιμακίου της Εφορίας. Επίλογος : Εάν όλα πάνε κατ’ευχήν ελπίζω η Κάρπαθος να αποκτήσει ένα λιμάνι αντάξιο των προσδοκιών των κατοίκων της.

Αν ο διάλογος είναι απσγορευτικός για τους μή “θεσμικούς” η έκφραση γνώμης είναι δικαίωμα οιουδήποτε πολίτη σε ευνομούμενη πολιτεία.

Ευρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να δηλώσω ό τι νιώθω ικανοποιημένος με την ενασχόλησή μου για το λιμάνι της Καρπάθου διότι οι προτάσεις μου έχουν γίνει αποδεκτές από πολλούς συμπατριώτες μου και πολλά από τα σχόλιά μου σιωπηρώς γίνονται αποδεκτά από τις αρμόδιες αρχές.

Κι’αν ακόμη οι διαδικασίες με απογοητεύουν και δημιουργούν αίσθηση ταπεινωτικής απαξίωσης, δηλώνω ότι θα συνεχίσω με πλήρη διάθεση και με ηθικό σθένος να ασχολούμαι με το λιμάνι του νησιού μας, για ό,τι καλύτερο.