Κίνδυνος να αποχαρακτηριστούν ελληνικά λιμάνια ως Πύλες Εισόδου στη χώρα

Κίνδυνος να αποχαρακτηριστούν ελληνικά λιμάνια ως Πύλες Εισόδου στη χώρα

  • Μηνάς Τσαμόπουλος
Υστερεί σημαντικά η προσαρμογή στη Συνθήκη Σένγκεν παρά τις πιέσεις για το θέμα από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του ΥΝΑ

Σε εξήντα μέρες, από την 1η Φεβρουαρίου του 2021 αρχίζει η πιλοτική εφαρμογή του νέου κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 που αφορά τροποποίηση της Συνθήκης Schengen με ενσωμάτωση του Συστήματος Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ) στα Συνοριακά Σημεία Διέλευσης (ΣΣΔ) που όλοι γνωρίζουν ως «Πύλες Εισόδου».

Η 01/01/2022 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την πλήρη εφαρμογή αυτού του συστήματος που θα θωρακίσει ακόμη καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση από άτομα που δεν διαθέτουν τις προϋποθέσεις ασφαλούς εισόδου.

Το νέο σύστημα απαιτεί πέραν των συνηθισμένων διαβατηριακών ελέγχων και συλλογή βιομετρικών στοιχείων (δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφία προσώπου, κλπ.) ενώ σε πολλές πύλες εισόδου θα υπάρχουν και αυτοματοποιημένα συστήματα διαβατηριακών ελέγχων (e-gates).

Η προετοιμασία προσαρμογής είναι εξαιρετική στα 28 εναέρια, 17 χερσαία και 4 σιδηροδρομικά Συνοριακά Σημεία Διέλευσης, αλλά υστερεί σημαντικά στα 61 θαλάσσια ΣΣΔ που σε μεγάλο βαθμό είναι και ο βασικός μοχλός οικονομικής βιωσιμότητας πολλών νησιών μας.

Ο λόγος της «καθυστέρησης» οφείλεται σύμφωνα με κύκλους της αγοράς στην καθυστέρηση λήψεις ενεργειών από τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμανιών που είναι χαρακτηρισμένα και ως πύλες εισόδου (ΣΣΔ), για ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών προσαρμογής, παρά τις πιέσεις για το θέμα από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (ΓΓΛΛΠΝΕ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Αποτέλεσμα αυτής της σοβαρής κατάστασης είναι η αδυναμία του Υπουργείου να εκτιμήσει τεκμηριωμένα τις ανάγκες χρηματοδότησης και να ενεργοποιήσει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση των απαιτούμενων κτηριακών υποδομών στα λιμάνια αφού τα περισσότερα νησιά μας στερούνται αυτών.

Με πρόσφατη εγκύκλιό της η ΓΓΛΛΠΝΕ ζητά με καταληκτική ημερομηνία την 11η Δεκεμβρίου 2020 για οριστική αναφορά των ενεργειών που έχουν κάνει οι πρόεδροι διαφορετικά κινδυνεύουν να αποχαρακτηρισθούν τα λιμάνια τους ως πύλες εισόδου.

«Και το ερώτημα είναι γιατί να υποφέρουν νησιωτικοί προορισμοί που είναι πύλες εισόδου, τι κάνουν οι διοικήσεις των λιμένων αλλά και οι Δήμαρχοι αυτών των προορισμών και πολιτικοί προϊστάμενοί τους; Πρέπει με σοβαρότητα και ευθύνη να ενεργοποιηθούν τα λιμάνια που έχουν μείνει πίσω για να μην βρεθούμε σε φάση να ανοίξουν οι προορισμοί στη μετά εμβολίου εποχή αλλά πλοία να μην μπορούν να έρθουν καθώς δεν θα υπάρχουν οι πύλες Shenghen» επισημαίνουν στελέχη της λιμενικής βιομηχανίας αλλά και της κρουαζιέρας.

πηγή newmoney.gr