Λιμεναρχείο Καρπάθου: Πως θα γίνεται η εξυπηρέτηση του κοινού

Λιμεναρχείο Καρπάθου: Πως θα γίνεται η εξυπηρέτηση του κοινού

Προς συμμόρφωση με τις εν ισχύ κείμενες διατάξεις και δοθείσες οδηγίες αφορούσες τη λήψη

εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας, επισημαίνονται από την Υπηρεσία μας τα κάτωθι:

 

Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται:

είτε τηλεφωνικά (τηλ.: 22450 22227),

είτε ηλεκτρονικά (email: karpathos@hcg.gr),

είτε εφόσον απαιτείται και ΜΟΝΟ για κατεπείγουσες ανάγκες με προσέλευση στο Λιμεναρχείο Καρπάθου

κατόπιν ραντεβού σε συνεννόηση με το εκάστοτε αρμόδιο Γραφείο.

 

2. Σε συνέχεια των ανωτέρω υπενθυμίζεται ότι:

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta δίνεται η

δυνατότητα στους πολίτες για ηλεκτρονική έκδοση εγγράφων (όπως Υπεύθυνες Δηλώσεις, Εξουσιοδοτήσεις κ.α.).

Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://edla.hcg.gr/ παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα ηλεκτρονικής

υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας (όπως αιτήσεις για έκδοση-

ανανέωση-αντικατάσταση Άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους).

 

3. Τέλος, εφιστάται η προσοχή όλων για τήρηση τόσο των μέτρων ατομικής προστασίας, όσο και των

απαιτούμενων αποστάσεων.-

 

 

Η Λιμενάρχης Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Ουρανία