Λιμεναρχείο Καρπάθου: "Έγκαιρη προσέλευση των επιβατών-Τήρηση μέτρων προστασίας-Αποφυγή άσκοπης κυκλοφορίας επί της παραλιακής οδού"

Λιμεναρχείο Καρπάθου: "Έγκαιρη προσέλευση των επιβατών-Τήρηση μέτρων προστασίας-Αποφυγή άσκοπης κυκλοφορίας επί της παραλιακής οδού"

 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο τρέχων μήνας αποτελεί την κορύφωση της τουριστικής κίνησης και έχοντας ως γνώμονα τις επικρατούσες υγειονομικές συνθήκες, εφιστάται η προσοχή ως προς την τήρηση των κάτωθι κατά τις ώρες αφιξο/αναχώρησης των Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων:

Έγκαιρη προσέλευση των επιβατών προς αναχώρηση, ιδίως των οδηγών οχημάτων, τουλάχιστον

μία (01) ώρα πριν την αναχώρηση του πλοίου.

– Κατοχή από το επιβατικό κοινό προ της εισόδου στον λιμένα των απαραίτητων βάσει των εν ισχύ

κείμενων διατάξεων υγειονομικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για διευκόλυνση των απαιτούμενων ελέγχων.

Τήρηση των μέτρων προστασίας έναντι του COVID-19 κατά την παραμονή στον λιμένα (τήρηση

αποστάσεων, χρήση μασκών κ.τ.λ.).

Αποφυγή άσκοπης κυκλοφορίας επί της παραλιακής οδού και επί του λιμένα, ώστε να μην

παρακωλύεται η κυκλοφορία.

– Συμμόρφωση στις υποδείξεις των βαθμοφόρων της Υπηρεσίας μας.

 

Η Λιμενάρχης Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Ουρανία

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ