Στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ λιμενικά έργα που αφορούν Κάρπαθο και ΗΝ Κάσο

Στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ λιμενικά έργα που αφορούν Κάρπαθο και ΗΝ Κάσο

Στην ένταξη του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με δικαιούχο φορέα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου (Ν. Δωδεκανήσου) εγκρίθηκαν οι παρακάτω μελέτες που αφορούν την Κάρπαθο και την Η.Ν. Κάσο.

«Μελέτες Λιμενικών Έργων, Καθορισμός Χερσαίων Ζωνών και Μελετών Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, Λιμενικών Εγκαταστάσεων Δήμου Καρπάθου, αρμοδιότητας ΔΛΤΝΔ», συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με τα παρακάτω υποέργα:

1. Καθορισμός Χερσαίων Ζωνών και Μελετών Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ Λιμένα Πηγαδίων

2. Καθορισμός Χερσαίων Ζωνών και Μελετών Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ Λιμένα Διαφανίου

3. Καθορισμός Χερσαίων Ζωνών και Μελετών Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ Λιμένα Φοινικίου

4. Καθορισμός Χερσαίων Ζωνών και Μελετών Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ Λιμένα Σπόων

5. Καθορισμός Χερσαίων Ζωνών και Μελετών Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ Λιμένα Λευκού

ΣΤ. «Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, Λιμενικών Εγκαταστάσεων Δήμου Κάσου, αρμοδιότητας ΔΛΤΝΔ», συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με το παρακάτω υποέργο:

1. Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, Λιμενικών Εγκαταστάσεων Δήμου Κάσου, Αρμοδιότητας ΔΛΤΝΔ