Στην λιμενική αρχή Καρπάθου θα παραδοθεί κοντέινερ στο πλαίσιο Προγράμματος Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Στην λιμενική αρχή Καρπάθου θα παραδοθεί κοντέινερ στο πλαίσιο Προγράμματος Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Στην λιμενική αρχή της Καρπάθου θα παραδοθεί κοντέινερ, μεγέθους 6 μέτρων, γενικής χρήσης, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & πρόληψη-αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης 2021

Πιο συγκεκριμένα, από το Πράσινο Ταμείο του Υπ. Περιβάλλοντος, εγκρίθηκε δαπάνη ποσού (δέκα εννέα χιλιάδες επτακόσια δέκα έξι ευρώ) «19.716,00 €», που αφορά την προμήθεια ενός εμπορευματοκιβωτίου (container) σαράντα ποδών (40ft) γενικής χρήσης και τεσσάρων container είκοσι ποδών (20ft) γενικής χρήσης για τις ανάγκες των λιμενικών αρχών Ραφήνας, Καλύμνου, Καρπάθου, Καρύστου και Σητείας.