Οι εκπρόσωποι του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ στο νέο ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νοτίου Αιγαίου

Οι εκπρόσωποι του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ στο νέο ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νοτίου Αιγαίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου ορίζει εκπροσώπους στο νέο διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νοτίου Αιγαίου ως εξής:

1. 1 ο τακτικό μέλος τον κ. Φελλουζή Μιχαήλ

2. 2 ο τακτικό μέλος τον κ. Πρωτόπαπα Μηνά

3. 1 ο αναπληρωματικό μέλος τον κ. Οικονόμου Ιωάννη

4. 2 ο αναπληρωματικό μέλος τον κ. Πρωτόπαπα Νικόλαο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Δημήτριος Κων. Κωνσταντινίδης

1.2.2024

Καρπαθιακά Νέα