Σαν σήμερα, 16.6.1955, εφ. Ροδιακή: Το ζήτημα κατασκευής λιμενοβραχίονα στην Κάρπαθο

Σαν σήμερα, 16.6.1955, εφ. Ροδιακή: Το ζήτημα κατασκευής λιμενοβραχίονα στην Κάρπαθο