Ο λόγος του Κωνσταντίνου Διακονή, κατά την ανακήρυξη του ως Επίτιμος Πρόξενος της Γερμανίας

Ο λόγος του Κωνσταντίνου Διακονή, κατά την ανακήρυξη του ως Επίτιμος Πρόξενος της Γερμανίας

Αξιότιμε κ. Πρέσβη, αξιότιμη κ. Ράιχελ, αξιότιμε κ. Περιφερειάρχα, αξιότιμε κ. Δήμαρχε, αξιότιμοι κ. Βουλευτές, αξιότιμε κ. Πρόξενε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για εμένα, να σας υποδέχομαι σήμερα εδώ εξ αφορμής της ανάληψης των καθηκόντων μου.

Είναι ομοίως μεγάλη η τιμή και ταυτοχρόνως η ευθύνη της εκπροσωπήσεως της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην πατρίδα μου, από την θέση του Επιτίμου Προξένου.

Μεγάλη ευθύνη, γιατί η «ανθρωπιστική διπλωματία», την οποίαν ενσαρκώνει ο θεσμός του Προξένου, η πραγμάτωση της διανθρώπινης κατανόησης, συνιστά τη μοναδική οδό για την υλοποίηση της κοινής Ευρωπαικής Ταυτότητας και της Ευρωπαικής Ολοκλήρωσης.

Και ταυτόχρονα μεγάλη πρόκληση, γιατί αυτή ακριβώς η επίτευξη της ευρωπαικής ταυτότητας, συνιστά στους καιρούς, τους οποίους διανύουμε, μία conditio sine quanon για την διατήρηση του ευρωπαικού οικοδομήματος.

Την προαναφερθείσα επίτευξη της αλληλοκατανόησης μεταξύ των λαών της Γερμανίας και της Ελλάδας θέτω ως πρωταρχική στόχευση της θητείας μου, εις τρόπον ώστε οι Γερμανοί πολίτες να μην αισθάνονται ξένοι στην Ελλάδα και οι Έλληνες να βλέπουν στο πρόσωπο της Γερμανίας έναν ισχυρό φίλο και σύμμαχο, που κατανοεί τους προβληματισμούς τους.