Δρ Λουδοβίκος Τουρατζίδης: «Τεχνητὴ νοημοσύνη, ἡ μεγάλη πρόκληση» ομιλία στην Ευαγγελίστρια πόλεως Καρπάθου

Δρ Λουδοβίκος Τουρατζίδης: «Τεχνητὴ νοημοσύνη, ἡ μεγάλη πρόκληση» ομιλία στην Ευαγγελίστρια πόλεως Καρπάθου

Τὴν Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2023, στὸ Ἐκκλησιαστικὸ Μέγαρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας πόλεως Καρπάθου, πραγματοποιήθηκε μιὰ ἀκόμη συνάντηση τῆς Σχολῆς Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπάθου καὶ Κάσου.

Δρ Λουδοβίκος Τουρατζίδης, συντ. ΕΕΔΙΠ (Εἰδικὸ καὶ Ἐργαστηριακὸ Διδακτικὸ Προσωπικὸ) καὶ πρ.Διευθυντὴς τοῦ Κέντρου Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν, ἀνέπτυξε τὸ πολὺ ἐνδιαφέρον θέμα : «Τεχνητὴ νοημοσύνη, ἡ μεγάλη πρόκληση».

Ὁ ὁμιλητής, εἰδικὸς στὸ θέμα ἐπιστήμονας,ἀναφέρθηκε στὴ γλωσσικὴ κυρίως τεχνητὴ νοημοσύνη, στὴν ἐπίδραση στὴν ἀνθρωπότητα ἀπὸ τὴν μέχρι τώρα χρήση πρώτων μορφῶν τεχνητῆς νοημοσύνης, στοὺς κινδύνους ποὺ ἀνακύπτουν καὶ κυρίως στὸ τί μποροῦμε νὰ κάνουμε ἐμεῖς γιὰ νὰ ἐλαχιστοποιήσουμε τὴν μελλοντικὴ κακὴ ἐπίδρασή της.

Σχολή Γονέων Μητροπόλεως Καρπάθου

4.12.2023

Καρπαθιακά Νέα

4.12.2023

Καρπαθιακά Νέα