Μιχάλης Μακρυμανώλης: ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΚΟΥΣΤΟ 2023 μ.Χ. !!!

Μιχάλης Μακρυμανώλης: ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΚΟΥΣΤΟ 2023 μ.Χ. !!!

***

… ΧΙΛΙΟΧΡΟΝΟ ναν τ’ όνομα , σήμερο απού γιορτάντζει ,

απού έν έχει όνομα ΠΟΥΕΤΕ … να του μοιάντζει !!!

*******

… Όνομα σαν Της Παναγιάς , θα θέλα νά’ χου όλες !!!

Κι όπου ‘νεφάνου να σκορπού χαρές , σαν ΧΙΛΙΕΣ σκόλες !!!

*******

… Εγιό* στην οικογένεια , έχω πολλά ασκέρια ,

που ξεχωρίντζου όπου πά και ΛΑΜΠΟΥ σαν τ΄ΑΣΤΕΡΙΑ !!!

*******

… Όλες των είναι ΟΜΟΡΦΕΣ , ΨΥΧΗ αμμέ και σώμα ,

και βίου σ’ όσους ααπού και της καρντιάς των τ’ όμα !!!

*******

… Κόρη , αερφή και πεθερά , ξαέρφες μμα και θείες …

Ωκεανούς ΕΥΚΕΣ κι αν πώ , θά’ ναι δυό στατσουλλίες !!!

*******

… Κόρη , αερφή και πεθερά , Λαλλά , ανιψιές , κουμπάρες ,

απού αστού των ΑΞΙΩΝ , πάντα ΨΗΛΑ τις μπάρες !!!

*******

… Κόρη , αερφή και πεθερά , Δασκάλες , συμπεθθέρες ,

απού΄ναι εις το φέρεσται και στις βουλειές , ΑΘΕΡΕΣ !!!

*******

… … Κόρη , αερφή και πεθερά , βλοέττες στο μπαρκόνι !!!

κι η ΠΡΩΤΟΚΑΠΕΤΑΝΙΤΣΑ !!! M. Τσέρκη * η ΜΑΡΚΟΝΙ !!!

* Τσέρκη Μαρία του Παντελή !!!
– Η αγαπητή μας Μαρία , είναι η ΠΡΩΤΗ Ολυμπίτιτσα ΚΑΠΕΤΑΝΙΤΣΑ –
( σε δύσκολες εποχές … ) και από τις ΠΡΩΤΕΣ γυναίκες ΜΑΡΚΟΝΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ !!!
** Είμαι σίγουρος πως θα ξεχάσω αρκετές και σας ζητώ προκαταβολικά συγνώμη …
*** ΒΟΗΘΕΙΑ σε όλο τον κόσμο Η ΜΕΑΛΟΧΑΡΗ !!!

15.8.2023

Καρπαθιακά Νέα