Ο συμπατριώτης μας Μανωλής Διάκος στην ομάδα των πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών του IMI - International Mediation Institute!

Ο συμπατριώτης μας Μανωλής Διάκος στην ομάδα των πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών του IMI - International Mediation Institute!

Ο συμπατριώτης μας Μανώλης Διάκος ολοκλήρωσε την IMI Certified Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών του ADR Hellenic Training Hub και έγινε δεκτός στη διεθνή λίστα πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών του IMI!

Η ομάδα των πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών του IMI – International Mediation Institute τον καλωσορίζουν με μεγάλη χαρά όπως αναφέρουν σε ανάρτηση τους.

Τι είναι όμως η διαμεσολάβηση; Ο Μανώλης Διάκος εξηγεί στα Καρπαθιακά Νέα:

Η διαμεσολάβηση είναι ένας ισχυρός τρόπος για την επίλυση συγκρούσεων και διαφωνιών και για την επίτευξη κατανόησης και ενσυναίσθησης μεταξύ των ανθρώπων. Φέρνει κοντά ανθρώπους με διαφορετικές προοπτικές και ενδιαφέροντα και παρέχει έναν ασφαλή και ουδέτερο χώρο επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης. Η διαμεσολάβηση μπορεί να βοηθήσει στην άρση αδιεξόδων και στη δημιουργία γεφυρών προς την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία.

Η διαμεσολάβηση αποτελεί μία ευρέως και διεθνώς χρησιμοποιούμενη, διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας τα μέρη μίας ιδιωτικής διαφοράς έχουν τη δυνατότητα να επιδιώξουν εκούσια την εξωδικαστική επίλυσή της, με βάση τις αρχές της νομιμότητας, της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικής αυτονομίας. Στη χώρα μας η διαμεσολάβηση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4640/2019 (πρώτη φορά στη χώρα μας ρυθμίστηκε το 2010), και αποτελεί εναλλακτική, σε σχέση με τη δικαστική διαδικασία, μορφή πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Με τη συνδρομή του διαμεσολαβητή, ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου, ανεξάρτητου, ουδέτερου και αμερόληπτου τρίτου προσώπου, τα μέρη μίας διαφοράς διευκολύνονται, ώστε τα ίδια, με την βοήθεια του νομικού τους παραστάτη, αλλά και άλλων συμβούλων τους, να επιτύχουν μία αμοιβαία αποδεκτή, επωφελή και βιώσιμη λύση της διαφοράς τους.

Εμμανουήλ Ι. Διάκος

Δικηγόρος LLM

Πιστοποιημένος Διαμεσολαβητής IMI

Μεταπτυχιακό στο Εμπορικό Δίκαιο

Ρόδος Τ.Κ. 85100 – Κάρπαθος Τ.Κ. 85700

Τηλ: 6988573498

E-mail: manodiakos29@gmail.com

7.3.2023

Καρπαθιακά Νέα