Μανώλης Κασσώτης: Υπό έκδοση η Ιστορία του κάθε νησιού της Δωδεκανήσου (Also in English)

Μανώλης Κασσώτης: Υπό έκδοση η Ιστορία του κάθε νησιού της Δωδεκανήσου (Also in English)
Η Ιστορία της Καρπάθου. The History of Karpathos.

Κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται τα Δωδεκάνησα. Στη Ρόδο πηγαίνουν τρία εκατομμύρια, στην Κω ενάμιση και αρκετές χιλιάδες σε κάθε ένα από τα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου. Και ενώ εκατοντάδες βιβλία έχουν γραφεί για τα Δωδεκάνησα στα ελληνικά, δεν έχει γραφεί ένα ξενόγλωσσο βιβλίο για την ιστορία του κάθε νησιού, ακόμη και της Ρόδου.

Το κενό αυτό έρχεται να συμπληρώσει η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου με την συνεργασία των συμπατριωτών μας στην Αμερική. Το κάθε βιβλίο θα περιλαμβάνει σύντομη ιστορική αναφορά από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα για το κάθε νησί και την σημερινή κατάσταση που επικρατεί σ’ αυτό.

Την συγγραφή του βιβλίου στα Ελληνικά αναλαμβάνει η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου. Οι συμπατριώτες μας στην Αμερική αναλαμβάνουν την μετάφραση στην Αγγλική και τα έξοδα εκτύπωσης και των δύο εκδόσεων.

Η Ιστορία της Ρόδου. The History of Rhodes.

Επειδή υπάρχουν αρκετές εκδόσεις στα Ελληνικά, η ελληνική έκδοση θα είναι περιορισμένη, αντίθετα με την αγγλική που απευθύνεται σε ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Η αγγλική έκδοση, που απευθύνεται σε τουρίστες, θα διατίθεται προς πώληση για να καλύπτονται τα έξοδα της επανέκδοση χωρίς την ανάγκη νέων δωρεών.

Η ελληνική έκδοση της «Ιστορίας της Ρόδου» του Μανόλη Μακρή (Αυτοτελής Έκδοση της ΣΓΤΔ αριθμός 34) που είχε εκδοθεί το 2017, εκδόθηκε στα Αγγλικά το 2022 (Αυτοτελής Έκδοση της ΣΓΤΔ αριθμός 40). Επίσης το 2022 εκδόθηκε η «Ιστορία της Καρπάθου» του Μανόλη Μακρή (Αυτοτελής Έκδοση της ΣΓΤΔ αριθμός 41), και το 2023 εκδόθηκε στα Αγγλικά (Αυτοτελής Έκδοση της ΣΓΤΔ αριθμός 41).

Επιπρόσθετα αξίζει να τονιστεί ότι οι αγγλικές εκδόσεις συμπληρώνουν ένα δυσαναπλήρωτο κενό για τις αμερικανογεννημένες γενεές. Επίσης, 50 αντίτυπα από την κάθε αγγλική έκδοση απεστάλησαν στις μεγάλες αμερικανικές Βιβλιοθήκες και στα Πανεπιστήμια που διαθέτουν Ελληνικά προγράμματα.

Η Ιστορία της Ρόδου. The History of Rhodes.

Πιστεύουμε ότι αυτή η προσπάθεια της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου θα συνεχιστεί και θα ευοδωθεί με την συνεργασία των αποδήμων Δωδεκανησίων.

The History of each island of the Dodecanese is under publication

By Manolis Cassotis

Every year millions of tourists visit the Dodecanese. Three million go to Rhodes, one and a half to Kos, and several thousand to each of the other Dodecanese islands. And while hundreds of books have been written about the Dodecanese in Greek, not a single foreign language book has been written about the history of each island, even Rhodes.

This gap is being filled by the Dodecanese Institute of Letters and Arts with the cooperation of our compatriots in America. Each book will include a brief historical report from ancient times until today about each island and the current situation that prevails there.

The writing of the book in Greek is undertaken by the Dodecanese Institute of Letters and Arts and our compatriots in America undertake the translation into English and the printing costs of both editions.

Because there are several editions in Greek, the Greek edition will be limited, unlike the English version which is aimed at a wider readership. The English edition, aimed at tourists, will be put up for sale to cover the cost of republishing without the need for new donations.

The Greek edition of “History of Rhodes” by Manolis Makris (SGTD Self-Contained Edition number 34) published in 2017, was published in English in 2022 (SGTD Self-Contained Edition number 40). Also, in 2022 the “History of Karpathos” by Manolis Makris was published (SGTD Self-Contained Edition number 41) and in 2023 it was published in English (SGTD Self-Contained Edition number 41).

Additionally, it is worth emphasizing that the English editions fill a critical void for the American-born generations. Also, 50 copies of each English edition were sent to major American Libraries and Universities that have Greek programs.

We believe that this effort of the Dodecanese Institute of Letters and Arts will continue and be successful with the cooperation of our Dodecanese compatriots all over the world.

www.anamniseis.net

21.9.2023

Καρπαθιακά Νέα