Ευχές από τον Μανώλη Κασσώτη για τον ένα χρόνο Καρπαθιακά Νέα!

Ευχές από τον Μανώλη Κασσώτη για τον ένα χρόνο Καρπαθιακά Νέα!

Από τα παλιά, στενοί υπήρξαν οι δεσμοί της Καρπαθιακής παροικίας της Αμερικής με τις εφημερίδες που εκδίδονταν στην Ελλάδα, πρώτα με την «Αυγή Δωδεκανησιακή» και με την «Φωνή της Καρπάθου», που μέσω αυτών μάθαιναν οι συμπατριώτες μας τα νέα του νησιού τους και των Καρπαθιακών παροικιών και νοερά τους μετέφεραν κοντά τους. Αργότερα ερχόμενος και εγώ στην Αμερική, θυμάμαι που οι συμπατριώτες μας περίμεναν κάθε μήνα να έρθουν η «Καρπαθιακή» και η «Καρπαθιακή Ηχώ».

 Τώρα πάλι, συνεχίζονταν αυτή την παράδοση και χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνολογία, τα «Καρπαθιακά Νέα» μας μεταφέρουν κάθε μέρα και πολλές ζωντανά (με video) στην Κάρπαθο, αλλά και με ξεχασμένες ιστορίες πίσω στα παλιά.

Με τις καλύτερες ευχές.

Μανώλης Κασσώτης.